Maa-ametil valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav Maa-ameti geoportaalis ja kasutatav avaliku WMS teenuse kaudu.

Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmete põhjal kogu Eesti ulatuses iga aasta alguse seisuga tervikuna uuesti ning avaliku sektori asutused kasutavad seda järgneva aasta jooksul otsuste tegemisel.

Tänavuste uuenduste peamised märksõnad:

Allolev joonis illustreerib ETAK andmebaasis olevate kõlvikute, hoonete, teede ning veekogude ruumiobjekte, mille geomeetriat on viimase aasta jooksul muudetud. /Pildil eristuvate Saaremaa ja Virumaa teede- ja vetevõrgu objektide puhul on pigem tegemist kõlvikute kaardistamise kaasnähtusega (kõlvikupiiride muutumisest tuleneva kaasa-nihutamisega), mitte iseseisva uuendamisega./

 

pohikaart_2016_uuendused

Kaardi aluseks on ETAK väljavõte seisuga 27. jaanuar 2016.

Eesti põhikaart on kõige detailsem (mõõtkavatäpsus 1:5 000 – 1:10 000) kogu Eesti territooriumi kattev kaart, mida aluskaardina kasutab oma töös Eesti avalik sektor.