Mustamäe linnaosakogu kiitis oma 29. jaanuaril toimunud koosolekul heaks Kadaka pst 167 // 169 ja Kadaka tee 189a detailplaneeringu.

Lisaks ehitusõiguse määramisele krundile kaupluse ehitamiseks näeb planeering ette ka parkla juurdepääsuga Kadaka pst-lt, jalakäijate teed, samuti Kadaka ning Mäealuse tn ristmiku põhimõttelise lahenduse.

Planeeringuala asub Kadaka pst ja Kadaka tee ristmikul, Kadaka pst ning kergliiklustee vahelisel alal. Tegemist on olulise liiklussõlmega. Detailplaneeringuala läänepiiril kulgeb Mustamäe ja Haabersti linnaosa halduspiir, kaguosas Mäealuse tn ja Kadaka pst ristmik. Kagupiiril olev kergliiklustee ühendab jalgrattaliikluseks omavahel Tähetorni ja Astangu tn piirkonda, autoliiklus kulgeb põhiliselt Kadaka pst ja Kadaka tee vahelisel suunal.

Planeeritaval alal asuvad kasutatud autode müügiplatsid. Kergliiklusteest lääne pool on tühermaa ja planeeritavast alast lõunas asub korterelamurajoon, teisel pool Kadaka teed ja Kadaka pst-d asuvad äri-, tootmis- ja laopinnad.

Detailplaneeringuga muudetakse esialgset lahendust, kus kinnistu lõunapoolsesse nurka oli kavandatud lisaks ärihoonele (büroo) 9-korruseline korterelamu. Kuna piirkonnas on tublisti juba korterelamuid ehitatud, siis leidis kinnistu omanik, et piirkond vajaks korterelamu ja büroohoone asemel hoopis suuremat kaubanduspinda.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse poolt 10.06.2015 korraldusega nr 930-k. Planeeringulahendus on erinev algatamiskorraldusele aluseks olnud eskiislahendusest, kuid on kooskõlas Mustamäe üldplaneeringuga. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on andnud enda seisukoha, et uus lahendusvariant nr 1 võtta detailplaneeringu koostamisel aluseks (21.05.2018 kiri nr 3-2/1590-1). Vahetatud on ka planeerija, uus planeerija on Paasik OÜ.