Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja majandus- ja taristuminister Taavi Aas leppisid omavahel kokku, et edaspidi tuleb riigiteede ehitamisel arvestada ka sidetrassidega ning need juba varajases planeerimisfaasis sisse arvestada. See kiirendaks oluliselt kiire interneti ühenduste rajamist.

„Kiire internetiühenduse omamine on täna elementaarne vajadus ja Eestis peab see asukohast sõltumata olema inimestele kättesaadav ja taskukohane. Kuigi riik on juba aastaid panustanud ja jätkab panustamist sidevõrgu taristu rajamisse ja viimase miili ehitamisse, võtab reaalse ühenduse ehitamine täna mitmel pool liiga kaua aega. Kui viiksime juba teede ehitamise käigus kas siis maa alla side kaablikanalisatsiooni, või looks sidemastide paigaldamiseks sobivad kohad teetrassidele, aitaks see olulisel määral kiirendada internetiühenduste rajamist,“ selgitas IT-minister Andres Sutt.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul ei ole täna teede ehitamisel kohustust sidetrasse sisse planeerida. „Kuigi suuremate maanteede ehitamisel arvestatakse sageli ka juba täna planeerimise ja rajamise etapis sidetrassidega, ei ole seaduses praegu sellist nõuet. Täna võib tekkida olukord, kus ehitatakse tee valmis, kuid paar kuud hiljem tuleb sideettevõtja ja kaevab tee kõrvalt jälle maa üles, et sinna paigaldada sidekaabel. Siin saaksime kindlasti asju tõhusamalt teha, kui sidetrassid juba tee ehituse varajastes faasides sisse planeerida,“ selgitas Aas, kelle sõnul vaatab Transpordiamet selle pilguga üle ka täna töös olevad projektid.

Ministrite hinnangul tuleks edaspidi õigusakti tasandil sätestada nõue, et uute teede (eelkõige suured maanteed) planeerimise ja rajamise etapis projekteeritakse ja paigaldatakse kohe ka kaablikanalisatsioon side jaoks koos vajalike väljavõtetega ning sidemastide kohad teetrassidel.

Suti sõnul jääks sideettevõtjatel hiljem võimalus olemasolevatesse kaablikanalisatsioonidesse oma valguskaabel sisse viia ning eraldi kaevetööde järele poleks enam vajadust. „Inimese jaoks muutuks kaabliühenduse saamise protsess kiiremaks ja sideettevõtjatel ühenduse loomine mugavamaks ja odavamaks,“ märkis ta. Ministri sõnul on see eriti oluline ka 5G kontekstis, kuna sisseehitatud kaablikanalisatsioon ja sidemastide kohad aitaksid kaasa ka intelligentsete transpordisüsteemide kasutusele võtmisele ja oleksid tulevikus üheks eelduseks isejuhtivate sõidukite liikumiseks.