Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkas koostama ehituse pika vaate analüüsi, mille põhjal hiljem paika panna ehitusvaldkonna pikemad eesmärgid. Sellega tahetakse määratleda tingimused Eesti ehitatud keskkonna ja ehitussektoriga seotud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvuks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausus, et kuna ehitus- ja kinnisvarasektor moodustab Eesti majandusest umbes viiendiku, siis sõltub selle konkurentsivõimest suur osa meie majanduse käekäigust. „Ehitusinvesteeringud on mahult väga suured, mistõttu mõjutab majanduse tsüklilisus selle valdkonna ettevõtjaid kõige enam. Hirm investeeringute kadumise pärast aga ei võimalda ettevõtjatel praegu vaadata pikalt ette ning see pärsib nende tootlikkust ja huvi mõelda elukeskkonna kvaliteedile,“ märkis ta.

Prognoositavalt on ehitussektoris järgmise 30 aasta jooksul elukeskkonna arenguks kasutatav umbes 140 miljardit eurot. Kuna senise trendi kohaselt on investeeringuid tehtud eelkõige majandustsükli kõrgfaasis ning rahulikumatel perioodidel vähem, siis tuleks ministri sõnul turgu stabiliseerida ning selleks oleks mõistlik edasisi arenguid pikemalt ette kavandada.

„Mida kindlamalt ehitusvaldkonnaga seotud ettevõtted end tunnevad, seda kiiremini suudame luua endale uut kvaliteetset elukeskkonda ning kaasajastada juba olemasolevat,“ ütles Taavi Aas.

Juuliks valmiva analüüsi fookussesse võetakse ehitussektori arengu stabiilsus, ehitus- ja kinnisvaraettevõtete tootlikkuse järjepidev tõus ning elukeskkonna kvaliteet. Selle põhjal saavad valitsusasutused, kohalike omavalitsuste üksused, erasektor ning teised asjakohased huvigrupid juba edasi kokku leppida kogu valdkonna pikemad eesmärgid.

Kui seni on olemasolevates riiklikes strateegilistes dokumentides käsitletud eelkõige ehitatud keskkonnaga seotud lõppeesmärke, siis ehituse pika vaate eesmärk on välja selgitada protsesside kvaliteedi ja tõhususe eeldused. See võimaldab säästa ehitusinvesteeringutega seotud ressursse ning parendada sektorist tulenevat väärtusloomet, edendades tulemusena kogu riigi majandust.