MKM tõi kasutajate ette uue ehitisregistri, millest kasvab järk-järgult kaasaegne ja paljude võimalustega digitaalne tööriist ehitussektorile.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis, et ehitussektori tark digitaliseerimine on praegu võtmetähtsusega. „Kui tahame sektori arengut edasi viia, tuleb keskenduda parematele digilahendustele ning riik peab näitama selles osas eeskuju. Nii lasemegi vana ehitisregistri väljateenitud puhkusele ning loome ettevõtjatele, eraisikutele ja ametnikule keskkonna, mis on eelmisest tunduvalt kasutajasõbralikum ja tõhusam.“

Ehitisregister sai uue avakuva, mis lisaks uuele keskkonnale hõlmab ka Eesti ehitiste kaarti. „Tänased uuendused registrit veel tundmatuseni ei muuda, kuid tegu on siiski esimese märgilise sammuga uue ehitisregistri sünni juures,“ märkis MKMi ehituse asekantsler Jüri Rass. „Edasi hakkavad järk-järgult välja tulema järgmised arendused ning keskkond kasvab koos kasutajaga. Ehitisregistrist saab valmides keskkond, mis on senisest kasutajasõbralikum ning suuremaks abiks uue kvaliteetse taristu kavandamisel, aga ka näiteks järelevalve- ja päästetegevustes.“

Üleminek vanast süsteemist uude toimub teenushaaval ning täna kasutajate ette tulnud keskkonna olulisemad muudatused kasutajatele näha pole, kuid need on tähtsad uue süsteemi toimimiseks. Käesoleva aasta jooksul lisandub registrisse veel näiteks Eesti ehitatud keskkonna 3D kaksik, võrgurajatiste andmebaas, massparanduste võimalus, suhtluskeskkond kohalike omavalitsuse ehitusspetsialistidele ja muudki.

Oluliselt muutunud kujul tulevad sel aastal kasutajate ette ka andmete esitamise teatis, mis võimaldab hoone omanikul oma kinnisvara andmeid parandada. Niisamuti muutuvad kasutajasõbralikumaks ja läbipaistvamaks ehitus- ja kasutuslubade taotlus ja muud menetlused, lihtsustub dokumentide lisamine taotlustele ning inimesed saavad kergemini oma kinnisvara andmeid otsida ja hallata. Täielikult uueneb ka energiamärgiste arvutamine.

„Uus ehitisregister on oluline verstapost e-ehituse platvormi ülesehitamisel, et meil oleksid tulevikus kõik ehitise eluringi andmed ühes kohas. See muudab tõhusaks nii ehitiste planeerimise, ehitamise kui korrashoiu,“ lisas Jüri Rass.