Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) tänavuse poolaasta uuringust selgub, et majanduse hetkeolukord on püsinud kaheksandat kvartalit järjest hea. Samas on ettevõtjate kindlustunnet peegeldav majandususaldusindeks Euroopa Liidus ja Eestis langustrendil.

Võrreldes märtsiga, mil majanduse hetkeolukord oli 88% küsitletud ekspertide hinnangul hea on majanduse hetkeolukord juunis paranenud. Aasta teise kvartali andmed näitavad, et kõikide hindamisel osalenud EKI ekspertide arvates oli juunis Eesti majanduse olukord hea.

6 kuu pärast on 61% ekspertide hinnangul majandusolukord sama, kuid 33% eksperte peab võimalikuks majandusolukorra halvenemist.
Värske statistika põhjal kasvas Eesti majandus I kvartalis 4,5%. Koos sellega suurenes nii kaupade kui ka teenuste eksport (4,6%), tootlikus (2,7%) ja palgad tõusid samuti (8%).

EKI direktori Marje Josingu sõnul on erinevate majandusharude vahel Eestis päris suuri erinevusi. „Tarbijate ja eratarbimisega otsesemalt seotud harude – jaekaubanduse ja teeninduse kindlustunne on hea, kuid tööstuse ja ehituse kindlustunne on langenud alla pikaajalist keskmist,“ märkis Josing.

Majandusprobleemidest on II kvartalis kõige enam süvenenud poliitiline ebastabiilsus, mida juunis nimetas peaaegu kaks korda rohkem eksperte (47%) kui märtsis (25%). Jätkuvalt on Eesti kõige tõsisemateks majandusprobleemideks oskustööjõu puudus, vähene innovatsioon, madal usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes ja napp rahvusvaheline konkurentsivõime.

Perede hinnang nende majandusolukorrale on viimase aastaga pisut paranenud. Suurem osa neist (57%) hindas enda majandusliku olukorra samaks, kuid võrreldes eelmise aasta juuniga oli mõnevõrra rohkem neid peresid, kes tundsid majandusolukorra paranemist. EKI põhitoiduainetest koosnev toidukorv, millest on võimalik neljaliikmelisel perel ära elada üks nädal, maksis juunis pisut üle 78 euro, mis on 2,5% ehk veidi alla kahe euro kallim kui märtsis. Konjunktuuriinstituudi hinnangul jääb käesoleva aasta III kvartalis toidukorvi kallinemine ühe protsendi piiresse.

Oskustööjõu puudus on nii majandusekspertide kui ettevõtete juhtide hinnangul endiselt üks olulisemaid majandusarengut takistavaid probleeme. Tööjõu puudust nimetas olulisemaks arengut takistavaks teguriks 20% tööstusettevõtete juhtidest, 46% IT firmade juhtidest, 50% telekomi sektori juhtidest, 58% transpordifirmade juhtidest. Samuti on tööjõupuudus endiselt terav ka ehitusettevõtetes, kus vajatakse lisatööjõudu, kuid mitte nii arvukalt kui eelmisel suvel.

EKI prognoosi kohaselt majandusolukord eeloleval kuuel kuul mõnevõrra halveneb, kuid jääb ikkagi soodsaks.

Allikas:
https://www.mkm.ee/et/uudised/majanduseksperdid-eesti-majanduse-olukord-hea