Tallinn plaanib lammutada Merivälja lasteaia hoone ja ehitada selle asemele uue maja.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul ei vasta eelmise sajandi keskpaiga tüüpprojekti järgi ehitatud Merivälja lasteaed tänapäeva nõuetele. “Pirita Linnaosa Valitsus on esitanud  Tallinna linnaplaneerimise ametile projekteerimistingimuste taotluse Merivälja lasteaia hoonete ja varikatuste lammutamiseks ning kinnistule uue tänapäeva tingimustele vastava hoone esitamiseks,” kinnitas linnaosavanem ja lisas, et amet on taotlust  hinnanud ja leidnud, et olemasoleva hoone lammutamine ja uue püstitamine on põhjendatud.
Planeeritav uus lasteaia hoone on ühe maa-aluse ja kahe maapealse korrusega hoone. Hoone lõunakülge on planeeritud terrass, mis looks seose sise- ja välisõpperuumi vahel. Uues hoones on ruumi 10-rühmalisele lasteaiale.

Liinati sõnul tuleb Tallinnal lähiaastatel korda teha sadakond lasteaeda, sest need ei vasta tervisekaitsenõuetele. Paarkümmend lasteaeda on linn otsustanud lammutada, sest uue maja ehitamine on odavam kui vana remontimine. “Üks niisugune nõukogude aja tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaed on ka Merivälja lasteaed, kus lastel napib õhku ja mänguruumi,” märkis Liinat ja täpsustas, et nõute järgi peab 2030. aastaks olema iga lapse jaoks neli ruutmeetrit põrandapinda.

“Millal Merivälja lasteaia hoonet lammutama hakatakse ja uut maja ehitama, on praegu veel vara öelda, oleme projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamise faasis,” sõnas Liinat. Kui kõik sujub, peaks uus maja avatama 2022. aasta sügisel. Tööd peaksid maksma minema umbes viis miljonit eurot.

Linnaosavanem lisas, et lastele leitakse ehitustööde ajaks uus päevakodu Pirita linnaosas. “Kas renditakse lammutus- ja ehitustööde ajaks moodulmajad ja milline on täpsem logistika, lepitakse kokku enne tööde algust ja antakse sellest teada,” lubas ta.

Ajaloost

Merivälja lasteaia praegune maja avati 1. aprillil 1967. aastal Haaviku ja Kõivu tee vahelisel krundil. Praegu asub Haaviku tee 10 kinnistul 2-korruseline lasteaed ehitisealuse pinnaga 1106 m2, 2014. aastal püstitatud moodullasteaed ehitisealuse pinnaga 312 m2 ning mitmeid katusealuseid.Lasteaed on tegutsenud Tallinna 117. lastepäevakodu ja Merivälja lastepäevakodu nime all, 1999. aastal kinnitati nimeks Merivälja lasteaed. Merivälja lasteaias on avatud 11 rühma ja lasteaed on päevakodu 200 lapsele.