Pirita linnaosa valitsus korraldab Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Eelnõuga saab tutvuda 7.–21. juunini.

„Kuna arendaja soov rajada Merivälja tee äärde erihaigla luhtus, onarendaja esitanud hoonele uue eskiislahenduse ja teinud linnaplaneerimise ametile projekteerimistingimuste taotluse. Arendaja soovib muuta hoonesiseseid funktsioone ning vähendada kavandatava hoone mahtu. Alates esmaspäevast, 7. juunist on kõigil huvilistel võimalik tutvuda projekteerimistingimuste eelnõuga kas elektrooniliselt või tööpäevadel linnaosavalitsuses,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.
64 avalikku parkimiskohta
Merivälja tee 33 kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Kasutusotstarbelt kavandati ärihoone puhkepiirkonda teenindavana – esimesele korrusele restoran ja ranna kasutajaid teenindavad tualetid, riietus- ja pesemisruumid, teisele korrusele motellitüüpi majutusasutus. Kuna Merivälja tee 33 kinnistu on olnud kasutusel Pirita rannas käijate parklana, siis planeeritud parkimiskohtadest 64 on ettenähtud avalikult kasutatavateks.
Merivälja tee 33 kinnistu on sihtotstarbelt ärimaa suurusega 9372 m².
7.–21. juunini 2021
Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 7.– 21. juunini 2021 Pirita linnaosa valitsuses Kloostri tee 6 toas 128 tööpäevadel või Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP027030#tab35Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima). Võimaluse korral palume tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on kahe nädala jooksul võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Kui nimetatud tähtaja jooksul neid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit pidamata.
Pärast avalikustamise tulemuste selgumist otsustab linnaplaneerimise amet projekteerimistingimuste väljastamise. Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le.
Illustratsioon: Arhitektuuribüroo JVR