Avaliku korra eeskiri sätestab, et öörahu rikkumine on keelatud. Mis kellast kellani on aga öörahu ja mida teha, kui kellegi tekitatud lärm ei lase magada?

Politseid on öisel ajal välja kutsutud väga erinevatel põhjustel, olgu nendeks siis rallivad autod või ATV-d, lärmakad koduloomad või vali muusika. Kuid põhjuseks on olnud ka ülemise naabri häiriv kõndimine või välisukse liiga vali sulgemine. Kõige rohkem on politseile väljakutseid tehtud nädalavahetustel, kus peetakse pidusid ning kuulatakse valju muusikat.

Öörahu on suvisel ajal (1. juunist kuni 31. augustini) ajavahemik südaööst hommikul kella kuueni, muul ajal (1. septembrist kuni 31. maini) ajavahemik õhtul kella 23-st hommikul kella seitsmeni. Öörahu rikkuda ehk antud ajavahemikul müra tekitada on keelatud.

Öörahu piirangust võib kõrvale kalduda vaid kolmel juhul: avariide ja õnnetuste likvideerimisel, omavalitsuse loal ning 23. juuni ja 31. detsembri öösel. Seega ei saa inimesed, kelle kodu lähedal toimub näiteks kontsert või vabaõhupidu, mis kestab kella kahe-kolmeni öösel, kaevata öörahu rikkumise pärast – kui korraldajal on omavalitsuse luba, ta täidab etteantud reegleid ning lõpetab ürituse kokkulepitud kellaajal, on kõik korras. Küll peavad öörahu piirangust kinni pidama eraisikud, kes tahavad hilistel tundidel oma aias lärmakalt pidutseda.

Korrakaitseseaduses on kirjas, et mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni ning puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra, aga ka valgusefekte.

Need piirangud ei tähenda seda, et muudel kellaegadel võib karjuda ja lärmata nii palju, kui jaksu on. Naabritega tuleb arvestada ning käituda mõistlikkuse piires igal ajal.

Ka ehitusseaduses on kirjas, et ehitamisel tuleb arvestada ehitamisest mõjutatud isikute õigusi ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. See tähendab, et näiteks remonti tehes tuleb arvestada ka naabritega – võibolla ei maksa hakata mürarikkaid töid tegema õhtul hilja või puhkepäevahommikul kella seitsme ajal. Samas peavad naabrid arvestama sellega, et ehitamisega kaasnevad mitmesugused häiringud, mida täielikult vältida ei olegi võimalik.

Samamoodi tuleb arvestada tavapäraste igapäevaelu helidega. Näiteks kui naabrite pesumasin teeb valju häält või nende koer haugub või nende laps nutab ja pole magama jäänud ka veel öörahu ajaks, siis ei peaks sellest kohe politseisse teatama.

Kui aga naabrite juures ei taha pidu lõppeda ning öörahu ajal kostab sealt ikka häirivalt valju muusikat või muud lärmi, on teil õigus nõuda, et öörahu piirangust peetaks kinni. Öörahu rikkumine liigitatakse avaliku korra rikkumise alla, rikkujale võib karistusseadustiku järgi määrata rahatrahvi kuni sada trahviühikut või ka aresti.

Kuidas siis käituda, kui keegi rikub öörahu? Enne kui pöörduda politsei poole, võiks minna ise müra tekitava isiku juurde ning püüda rahulikult kokkuleppele jõuda. Kui on näha, et inimene koostööd teha ei soovi, siis võiks pöörduda politsei poole. Mitte mingil juhul ei tohi hakata müratekitajaga tülitsema – see võib halvasti lõppeda. Kui probleemiks on vali muusika, siis võite proovida naabri enda juurde kutsuda, et ta saaks veenduda, mida teie oma korteris kuulete.

Arvan, et üldjuhul on võimalik jõuda naabritega kokkuleppele. Samuti soovitan naabritega hästi läbi saada ning olla viisakas. Olles ise kortermaja elanik, olen näinud, et viisakas ja sõbralik suhtumine tulevad alati kasuks. Näiteks kui ühel naabril on väikesed lapsed, kes võivad öösel valju häälega nutta, aga teisel koer, kes üksi kodus olles võib nõudlikult haukuda, on kerge saavutada üksteisemõistmist.