Juba kümnendat aastat jagab Tartu linn restaureerimistoetusi miljööväärtusega hoonete korrastamiseks. Tänavusest eelarvest on toetusteks ette nähtud 32 000 eurot. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja detailide taastamiseks (s.o hävinud või tugevalt amortiseerunud detaili asendamine koopiaga), et toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist.

Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted, sadeveesüsteemid, hooldustööd jms.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt aadressil www.tartu.ee/restaureerimistoetus. Toetust saab taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud töödele kui ka eelmisel aastal tehtud töödele. Tutvu ka Tartu linnavolikogus 18. veebruari 2010. a vastu võetud restaureerimistoetuse andmise korraga aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/412022013017.

Toetuse määr, s.o mitu protsenti töö kuludest linn toetusega hüvitab, sõltub eelkõige esitatud taotluste arvust. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50% töö kuludest ja maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3200 eurot.

Toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamisega on soovitav alustada aegsalt enne tähtaega, kuna vajalike hinnapakkumiste laekumine või tööjooniste valmimine võib oodatust rohkem aega võtta.