22.12.2017 andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pressiteate vahendusel avalikkusele teada, et 01.01.2018 jõustub ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo määrus, mille tulemusel on 11 ehitusvaldkonna kutsealal tegutseval isikul keelatud oma erialal teenuse osutamine, kui ta ei ole ülikooliharidusele lisaks omandanud sama kutset kutseseaduse mõistes.

Eesti Omanike Keskliit avaldab sügavat muret eelviidatud määruse kabinetivaikuses vastuvõtmise üle. Samuti on vastuvõetamatu olukord, kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb otsuseid küsimustes, mis võib puudutada sadade inimeste töö ja karjääri lõppemist, vaid 1 kuu ette.

Vaatamata asjaolule, et Eesti Omanike Keskliit esindab isikute huve, kes on üheks suuremaks ehitusvaldkonna partneriks, ei peetud vajalikuks liitu määruse väljatöötamisse kaasata. Tulenevalt eeltoodust avaldame oma seisukohad vastuvõetud määruse osas alljärgnevalt:

  1. Olukorra näol, kus minister Palo keelab diplomeeritud ja kogenud ehitusspetsialistidel õpitud erialal teenuse osutamise, on tegu isiku põhiõiguse riivega, milleks ministril õigust ei ole.
  2. Määrus loob olukorra, kus konkurentsi ehitusteenuste turul halveneb. Konkurentsi vähenemine suurendab omakorda ehitusteenuse kvaliteedi- ning hinnatõusuohtu.
  3. Määrus võtab töö suurel osal ehitusspetsialistelt, kes ei ole kutseregistris registreeritud, kuid kellel on sellele vaatamata teenuse osutamiseks piisav kvalifikatsioon. Suurem osa kaduvatest töökohtadest asub maapiirkonnas, kus ollakse keskendunud omaenda kogukonna teenindamisele.
  4. Kutseregister, mis on edaspidi ainsaks registriks, mille andmete põhjal saab ehitusteenuse osutamiseks õigustatud isikut leida, ei ole selleks sobiv andmebaas. Selles puuduvad kontaktandmed ja info, millise ettevõtte vahendusel pädev isik oma teenuseid pakub, või kas isik tegelikult on huvitatud kutsealase teenuse pakkumisest.
  5. Olukorras, kus ehitusturg toimib täna tõrgeteta, puudub sisuline vajadus seda täiendavalt reguleerida. Kohalik omavalitsus ja kinnisvaraomanik, kes on tänasel päeval õigustatud ehitusspetsialistide pädevust hindama, ei ole välja toonud ühtegi probleemi, mis nõuaks sedavõrd jõulist riiklikku sekkumist.
  6. Arusaamatuks jääb ka see, millise loogika alusel on minister Palo välja valinud 11 kutseala, mille puhul ei kehti kvalifikatsiooni tõendamisel (sic!) ülikooli diplom ja töökogemus? Näiteks Rootsi Kuningriigis on selliseid kutsealasid üks ja see on ka elektriöö, mida minister Palo eriregulatsiooni vääriliseks ei ole pidanud.
  7. Kokkuvõtvalt on Eesti Omanike Keskliidu hinnangul määruse negatiivseteks tagajärgedeks halveneb konkurentsiolukord (üle)reguleeritud ehitusvaldkondades, kõrgharitud ehitusvaldkonna töökohtade arvu vähenemine maapiirkondades, ehitusteenuse kättesaadavuse halvenemine väikestele tellijatele, määrusega reguleeritud ehitusteenuste hinnatõus, mõtetult suurenev riiklik sekkumine ja bürokraatia ehitusvaldkonnas.

Tuginedes eeltoodule teeb Eesti Omanike Keskliit minister Palole avalikult ettepaneku tühistada 23.11.2017 vastu võetud määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“.

Eesti Omanike Keskliit on 1994.a asutatud suurim kinnisvaraomanikke koondav vabaühendus, kuhu kuulub 64 000 liiget.