Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas välja hanke, et kaardistada elamute kasutusest väljalangevuse ja tühjenemise mustrid.

„Elanikkonna vähenemine väljaspool suuremaid asulaid muudab keeruliseks tühjenevates piirkondades asjakohaste ja tõhusate investeeringute tagamise, mida nii kohalik omavalitsus kui riik peavad tegema sealsete elanike elukeskkonna kvaliteedi hoidmiseks,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Tühjenemise mustrite analüüs aitab planeerida tegevusi, toetusmeetmeid ja investeeringuid, mis arvestavad kahanemisega kohanemise vajadusega.“

Hankega tellitava üleriigilise uuringuga soovib MKM koondada Eesti kahanemise ja elanike liikumisega seotud alusandmed, et analüüsida korterelamute ja väikeelamute asustatust kohalike omavalitsuste, asulate ja elamute täpsusega ning hinnata nende tühjenemise põhjuseid, trende ja riske.

Kahanemise trendide ja tühjenemise mustrite põhjal koostatakse valimisse jõudvate kohalike omavalitsuste ruumilise kahanemise stsenaariumite analüüs 2040. aastani ja tehakse ettepanekud elukeskkonna kohandamiseks. Lisaks tuleb välja pakkuda kahanevate piirkondade elukeskkonna kohandamise juhtimiseks sobivad digitaalsed tööriistad koos nende rakendamise põhimõtetega.

Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.04.2021.