Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sõlmis eile 16 osapoolega esmakordse ehitusvaldkonna ülese kokkuleppe, mille alusel viia Eesti ehitus uuele tasemele.

Allkirjastati avaliku sektori ja erasektori koostöös valminud arenguplaan „Ehituse pikk vaade 2035“, mille eestvedajad võtsid ühise vastutuse see ellu viia. Allkirjastajate hulka kuuluvad ehitusvaldkonna ettevõtete, kohalike omavalitsuste, riigi ja kõrgkoolide esindajad.

„Eesmärk on viia Eesti ehituse tootlikkus lähima paarikümne aastaga Euroopa tippude hulka ning täna allkirjastatud ehituse pika vaatega loome eeldused nii selleks kui ka elukeskkonna kvaliteedi tõusuks,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aas sõnas, et ees on ootamas suured tehnoloogilised ja kliimakesksed väljakutsed, mille ületamiseks tuleb jõudsalt ehitada. „Statistika näitab, et hoolimata globaalsest hinnatõusust on ehitusmahud langemas. Et tagada meie ettevõtjatele ja inimestele tööd, peame vaatama tulevikku ning prognooside põhjal looma tingimused valdkonna stabiilseks arenguks,“ lisas Aas.

Ehituse pikk vaade sisaldab endas seitset suurt sammu, mille osas plaanib sektor ühiselt tööd teha. Nende hulgas on näiteks kohalike omavalitsuste võimekuse kasvatamine, targa tellija põhimõtete ja uute innovatiivsete praktikate edendamine ning ekspordi ja tööviljakuse kasvatamine.

„Kokkuleppe kesksel kohal on kvaliteetne elukeskkond kõige laiemas mõttes. See on oluline märksõna, mille õnnestumine sõltub valdkondadeülesest koostööst,“ ütles dokumendi allkirjastanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan Andres Ojari.

Mitmete pika vaate tegevustega on juba algust tehtud. Ojari avaldas erilist heameelt selle osana Digitaalehituse klastris loodud kõrgkoolide ümarlaua üle, mis keskendub kõigi kõrgkoolide koostööle teadus-, arendus- ja loometegevuses koos erinevate ehitusvaldkondade praktikatega. „Sellelt platvormilt saab loovalt ja targalt üheskoos edasi minna,“ lisas ta.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja Digitaalehituse klastri korraldatud seminaril lepiti kokku ka ehitusvaldkonna arengukomisjoni loomises. Komisjon hakkab koordineerima ehituse pika vaate täitmist ja selle tegevust hakkab juhtima MKM. Lisaks ehituse pika vaate allkirjastanutele kuuluvad komisjoni Keskkonna-, Rahandus-, Kultuuri- ning Haridus- ja Teadusministeerium, samuti Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Nimekiri ehituse pika vaate koostööleppega liitunutest:
1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2. Eesti Arhitektide Liit
3. Eesti Ehitusettevõtjate Liit
4. Eesti Ehitusinseneride Liit
5. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
6. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
7. Eesti Taristuehituse Liit
8. Eesti Planeerijate Ühing
9. Eesti Puitmajaliit
10. Digitaalehituse klaster
11. Eesti Kunstiakadeemia
12. Tallinna Tehnikaülikool
13. Tallinna Tehnikakõrgkool
14. Eesti Maaülikool
15. Tallinna Ülikool
16. Tallinna linn
17. Tartu linn