Möödunud nädalavahetusel toimus Tallinnas Garage48 Digital Construction 2020 arendusnädalavahetus, mis tõi virtuaalselt kokku ligi 150 ehitus- ja kinnisvaraeksperti enam kui 10 riigist. Häkatoni eesmärgiks oli sektori digitaliseerimist toetavate lahenduste arendamine. Võitjaks hinnatud meeskond Werk võttis ette suusõnaliste kokkulepete rohkuse probleemi lahendamise ehitussektoris.

Werk rakendus genereerib töövõtja loodud töökirjeldusest spetsiaalselt tööülesandele kohandatud ning RYL standarditele vastava targa lepingu. See lahendab suusõnalistest kokkulepetest tuleneva probleemi, kus reaalseid ootusi ei fikseerita kirjalikult.

Garage48 häkatonile tulek oli tiimijuht Martin Kalamees sõnul hindamatu väärtusega meeskonna eesmärkide saavutamiseks. “Kasutasime kogu potentsiaali, mida häkaton pakkus – valideerisime klientide valupunktid, saime hindamatut tagasisidet ja suunamist mentoritelt ning leidsime väärtusliku tiimiliikme, kes andis meie tootele uue näo. Kokkuvõtteks oleme oma toote viinud uuele tasemele ning seadnud kindla sihi järgmiseks paariks kuuks. Ees ootavad kohtumised valdkonna ekspertidega, kes häkatoni vahendusel meie toote vastu huvi tunnevad. Werk tuleviku visiooniks on revolutsioneerida ehitussektorit üle Euroopa. Me loome uue meetodi, kuidas leida ehitustööjõudu ehitusobjektile ning pakkuda töötegijale võimalust valida ise oma projekte. Pikemas plaanis on meil kindel siht pakkuda terviklahendust kogu tööjõu leidmise ja haldamisega seotud probleemidele, millest saavad kasu ka eraisikud.”

Häkatoni suurima rahalise auhinna, 15000€ seemnerahastust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, pälvis žürii tulise arutelu tulemusel teise koha saavutanud meeskond SupplyCon. SupplyCon veebipõhine jagatud andmekeskkond (Common Data Space) aitab korraldada sujuvamat suhtlust pea- ja alltöövõtjate vahel, kus kvaliteedikontrolli, tellimuste ja rahavoogude manageerimine toimub BIM mudeli kaudu.

Rahastuse võitmise tingimuseks oli teenuse integreerimine MKM poolt arendatava e-ehituse platvormiga ning on ette nähtud teenuse arendustööks 2020 aasta jooksul. “E-ehituse platvormi loomise eesmärgiks on soodustada sektori liikmete vahel andmete ja info jagamist, mis aitaks olemasolevatele teenustele väärtust lisada ning arendada täiesti uudseid teenuseid. Näeme, et SupplyCon lahendus on potentsiaalne turgu raputav teenus, mis oma integratsioonide ja info ühendamisega nii era- kui avaliku sektori sees ja vahel võib anda lükke sektori digitaalsele arengule,” kommenteerib žüriiliige Jaan Saar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Digitaalehituse valdkonna juht.

Häkatoni teine koht läks lisaks jagamisele veel kahe tiimi vahel. Lätlaste loodud “AR-evate” on rakendus, mis aitab kalkuleerida ehitustööde materjalikulu ja maksumuse liitreaalsuse võimalusi kasutades. ITM rakendus digitaliseerib kliendi ehitusprojekti lähteülesande, mis võimaldab automatiseeritud eelprojekti dokumentatsiooni koostamist.

Riigi Kinnisvara väljakutse ning 1500€ võitis BIMxFM tiim, kes arendas lihtsalt kasutatava liidese Riigi Kinnisvara FM tarkvara ning valmishoone mudeli vahel.

Garage48 Digital Construction 2020 häkaton toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Digitaalehituse klastri ja Garage48 koostöös ning oli 29.-30. septembril virtuaalses Tallinnas ja Helsinkis toimuva World Summit on Digital Built Environment konverentsi eelüritus.