Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia, mis hõlmab endas ka üle 71 miljoni euro eest elamumajanduse toetusi. Sellele on oodata lisaraha Euroopa Liidu struktuurifondidest.

„Inimeste aktiivne huvi elamuvaldkonna toetuste vastu ning möödunud aastal valminud hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näitavad, et vajadus toetada elamute kordategemist nii kliimaeesmärkide täitmiseks kui ka Eesti inimeste elukvaliteedi parandamiseks on endiselt suur ning peab uuel perioodil jätkuma,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Riigieelarve strateegia kohaselt eraldatakse 2022.-2025. aastatel elamumajanduse toetuste väljamakseteks üle 71 miljoni euro. Sellega toetatakse juba otsuse saanud korterelamute rekonstrueerimist 48 miljoni euroga ja kohalike omavalitsuste üürielamute rajamist ja rekonstrueerimist üle 5 miljoni euroga. Samuti toetatakse lasterikaste perede elamistingimuste parandamist 12 miljoni euroga, väikeelamute rekonstrueerimist nelja miljoni euroga ja kasutusest välja langenud ehitiste lammutamist üle kahe miljoni euroga.

Minister Aas rõhutas, et need summad pole elamumajanduse valdkonnas siiski lõplikud. „Eeldatavasti on oodata ka Euroopa Liidu struktuurifondidest aastateks 2021-2027 korterelamute rekonstrueerimise toetusteks ja laenudeks veel 366 miljonit eurot. Arvestades, et toetustele lisandub ka omafinantseering, jõuab lähiaastatel elamute rekonstrueerimisturule üle miljardi euro,“ ütles Aas.

„Ettevõtjad ootavad kogu ehitusturult stabiilsust ning turule lisanduvad vahendid tuleb pikaajaliselt ja kontratsükliliste põhimõtete järgi planeerida, seda nii hoonete kui ka näiteks raudteede või neljarealiste teede puhul. Elamute rekonstrueerimise alal on ühtlase rahastuse tagamiseks kavandamisel elamuinvesteeringute fondi loomine,“ lisas minister.