Ministeeriumide esindajad ja omavalitsused arutasid täna toimunud ümarlaual, kuidas lahendada seoses vananenud eluruumide ja väheneva rahvastikuga tekkinud probleeme. Kaasaegsete elutingimuste tagamiseks üle Eesti soovib riik anda omavalitsustele suuremat tegutsemisvabadust ja ka vastutust.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Karin Sillmann ütles, et kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad. „Sellises formaadis ümarlaudade korraldamine annab elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks. Saame luua eeldused elamufondi ja elukeskkonna arendamiseks ja kohandamiseks vastavaks elanike tegelikele vajadustele,“ ütles Sillmann.

Sillmanni sõnul on kaasaegsete elutingimuste tagamiseks üle Eesti vaja teha ministeeriumide ja omavalitsuste vahel tihedat koostööd. „Riik saab suunata ja toetada, kuid reaalset olukorda igas omavalitsuses näevad selle kohalikud juhid. Kohalike omavalitsuste teotahe ja soov sealset elu arendada on äärmiselt oluline,“ kommenteeris ta.

Kohalike omavalitsustel on võimalik taotleda riigilt toetust kortermajade rekonstrueerimiseks, uute üürielamute püstitamiseks ja kasutusest väljalangenud elamufondi lammutamiseks. Toetusi väljastab KredEx ning kõige aktiivsemad omavalitsused on olnud Lääne-Virumaal ja Järvamaal.

Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktori Martin Kikase arvates aitab tihedam infovahetus omavalitsuste ning ministeeriumite vahel paremini mõista osapoolte probleeme ja võimalusi. „Tänu sellele saame omakorda paremini kavandada riiklike poliitikaid ja toetusmeetmeid nii elamute renoveerimiseks, uute eluruumide ehitamiseks ja olemasolevate energiatõhususe parandamiseks. Rääkides kaasaegsetest elutingimustest, on võtmesõnadeks energiatõhusus ja tervislik sisekliima,“ rääkis Kikas.

Ümarlaua kohtumine on oluline sisendi saamiseks ja arutelukohaks riiklikule eluasemevaldkonna juhendmaterjalile. Juhendmaterjal on mõeldud abivahendiks omavalitsustele väheneva rahvastikuga piirkondade elamumajanduse planeerimiseks.

Arutelust võtsid osa 21 kohaliku omavalitsuse esindajad, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi eksperdid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitud viies elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös SA KredExi ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti “Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green) toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.

Toimunud ümarlaud oli jätkuks 2017. aasta mais, septembris ja detsembrist ning 2018. aasta märtsis toimunud kohtumistele, kus vaagiti erinevaid elamumajanduse probleeme ning lahendusi, mida õiguslik raamistik ja toetusvõimalused pakuvad.