Valitsus kinnitas transpordi infrastruktuuri investeeringute kava muutmise, millega Eesti Raudtee saab 10,6 miljonit eurot Ülemistel asuva raudtee sorteerimisjaama likvideerimiseks ning Tapa sorteerimisjaama rekonstrueerimiseks.

Ülemiste sorteerimisjaama viimine Tapale annab majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul Ülemiste linnaruumile rohkem avarust juurde ning avab võimaluse uute investeeringute toomiseks piirkonda. Lisaks tuleb sinna tulevikus ka Rail Balticu terminal. „Ülemiste tulevik on läbimõeldud transpordisõlm koos trammi, bussi, kahe erisugu rongi ja lennuühendusega, mis on põimitud moodsa ärimaailmaga,“ sõnas Aas.

„Projektiga toome sorteerimistegevuse ühte asukohta – Tapale, mis on ühtlasi lääne-ida- ja põhja-lõunasuunaliste raudteeliinide ristumiskohaks. Uue sorteerimispargi uuendamise kontseptsiooni hange on Eesti Raudteel väljatöötamisel ning avaldatakse juba selle kuu lõpus,“ lisas Aas. Tapa jaama sorteerimisjaama rekonstrueerimine teenib ka Euroopa transpordipoliitika eesmärki, mis on suunatud raudteetranspordi kui väiksema keskkonnamõjuga transpordiliigi arendamisele.

Uue sorteerimispargi rekonstrueerimistööd on jagatud kahte etappi, kus esimeses etapis toimuvad projekteerimis- ja ehitustööd, mis planeeritakse lõpetada 2023. aasta suve lõpus. Teises etapis valmib Tapa jaamas sorteerimiseks vajaliku automaatika ehitus ning sorteerimispargi ühendamine Tapa jaama turvanguseadmetega, mille tähtajaks on planeeritud 2024. aasta augustikuu.

Kokku on aastate 2014-2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava maht 298 miljonit eurot