EfTEN Real Estate Fund III AS (Fond III) tegi oma senise 1-aastase tegevusajaloo jooksul juba kolmanda tehingu, omandades logistikafirma DSV varad kolmes Balti riigis. Tegemist on ostu-tagasiüürimise tehinguga, kus hoonete müüja, DSV, jääb ise hoonete pikaajaliseks üürnikuks.

Tehingu olulisus peitub järgmistes punktides:

Võib küsida, miks otsustas DSV oma varad müüa. Sõltumata tegevusalast üha enam rahvusvahelisi suurettevõtteid keskendub oma põhitegevusele, müües ära ja samas üürides tagasi oma äriks vajalikku kinnisvara. Kinnisvara on tihti paljude ettevõtete bilansis väga suure osakaaluga põhivara, mida müües saab ettevõte vabastada kapitali ning investeerida vahendid oma põhitegevusse. Lisaks tagab sales and leaseback tehing konkurentidega võrreldes optimaalse varade ja kulude struktuuri. Globaalses mastaabis pole jätkusuutlikud ärimudelid, mille ainsaks kriitiliseks eduteguriks on iseenda kinnisvara omamine.

Arvestades tänast ülisoodsat pangalaenude keskkonda, saame tehingujärgselt tagada oma investoritele hea iga-aastase dividenditulu, mis on meie fondide esmane eesmärk. Briti referendumi järgselt on maailma habras majanduslik tasakaal löödud taaskord kõikuma. Kui finantsturgude reaktsioon oli referendumijärgselt ootuspäraselt terav, siis kaks börsipäeva hiljem on turud taastumas. Ärikinnisvara sektori joviaalne meeleolu võib siit siiski saada teatud tagasilöögi, mis väljenduks tehingute voo vähenemises ja tootlusmäärade languse pidurdumises. Vähemalt ajutiselt, kuniks Briti valitsus vahetub ja asjad lõplikult selginevad.