Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastamise taotlusvoorust toetusi mahus 1,4 miljonit eurot. Toetust saavad nii ehitis-, kunsti- ja ajaloomälestised kui ka muinsuskaitsealadel asuvad hooned. Koos uue muinsuskaitseseadusega lisandunud ja esmakordselt avatud omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste taotlusvoorust eraldati toetusi mahus 1 miljon eurot. Kokku toetab Muinsuskaitseamet tänavu 119 mälestise restaureerimist.

„Mälestiste restaureerimistoetuste maht on aastaid püsinud samal tasemel, kuigi vajadus toetuste järgi kasvab püsivalt. Ühe toetuseuro kohta laekus sel aastal taotlusi 5,4 euro eest. Seetõttu on eriti hea meel lisandunud taotlusvooru üle, millega saame erastamisest laekuvast rahast järgmise nelja aasta jooksul toetada tagastatud ehitismälestiste restaureerimist kuni ühe miljoni euroga aastas,“ sõnas Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie. Lähtuvalt laekunud taotlustest toetati omandireformi reservfondi taotlusvoorus tänavu peamiselt pühakodade restaureerimist, kuid ka ühe elamu katusevahetust. Taotlusvoorust saab taotleda toetust kõigi tagastatud ehitismälestiste restaureerimiseks.

Muinsuskaitseameti hoonete restaureerimise taotlusvoorust eraldati sel aastal toetusi ehitismälestiste, pühakodade, detailide ja muinsuskaitsealade hoonete restaureerimiseks ning ehitus- ja restaureerimisprojektide koostamiseks. Muinsuskaitsealade hoonete taotluste hindamine eraldi kategooriana oli esmakordne ning tõukus neile suunatud tähelepanu kasvust seoses uute kaitsekordade koostamisega muinsuskaitsealadele koostöös kohalike elanikega.

Lisaks ehitistele eraldati kunstimälestiste restaureerimiseks üle 25 000 euro ning  ajaloo- ja arheoloogiamälestistel vajalike hooldustööde tegemiseks üle 15 000 euro.

Taotluste pingeread ja eraldatud summad leiab Muinsuskaitseameti koduleheküljelt.