Selgusid taluarhitektuuri toetuse saajad, sel aastal saab toetust 19 eraomanikku. Enne 1940. aastat ehitatud väärtuslike taluhoonete katusetööde toetuse kogusumma on 200 000 eurot. Taotlusvoorust toetati tänavu kõige enam rookatuste taastamist. Toetust said peamiselt rehielamud, kuid ka arhitekt Erika Nõva poolt projekteeritud asundustalu ja üks kindlustalu.

„Põhjalikult ja läbimõeldult koostatud taotlused tõid selgelt esile omanike soovi restaureerida neile kuuluvaid taluelamuid kohalikke ehitustraditsioone väärtustavalt. Esitatud taotluste kvaliteet näitab ühelt poolt omanike suurt huvi oma väärtuslikku kinnisvara kasutuses hoida ning teisalt valdkonnas tegutsevate ehitusettevõtete arvu kasvu, mis teeb heameelt,“ ütles hindamiskomisjoni juht, Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja Peeter Nork.

„Seekord võib erilisena esile tõsta ühte toetust saanud hoonet, mis tüübilt liigitub tänaseks juba haruldaseks muutunud kindlustaluks. Kindlustaluks nimetatakse ristkülikukujuliselt ümber hoovi rajatud ja sama katuse all paiknevat eri funktsioonidega hooneosade tervikut. Selliseid üksikuid talusid võime veel kohata Lohusuu ja Avinurme kandis,“ sõnas hindamiskomisjoni liige, Eesti Vabaõhumuusemi Maa-arhitektuuri Keskuse projektide peaspetsialisti Elo Lutsepp.

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära ja ehitustraditsioonide säilitamisele. Toetuse saamiseks ei pea hoone olema mälestis ja toetuse maksimaalne osakaal on kuni 50% eelarves toodud abikõlblikest kuludest.

Tänavu laekus 63 nõuetele vastavat taotlust ja taotluste kogusumma oli 525 873 eurot. Toetust sai 19 eraomanikku kogusummas 200 000 eurot. Toetusi hindas seitsmeliikmeline komisjon.

Taotlusvoorust toetust saanud taluhoonete katusetööd peavad valmima hiljemalt selle aasta lõpuks.

Taotlusvooru kohta saab lisainfot siit.

Toetust saanud hoonete fotod on kättesaadavad siin.