Tallinna linnal on abivajajate eluasemeprobleemide lahendamiseks kokku ligi 5000 korterit, lisaks üle 500 voodikoha sotsiaalmajutusüksustes.

„Väga paljudele käib turuhinnaga korteri üürimine üle jõu, rääkimata eluaseme soetamiseks pangast laenu võtmisest,“ tõdes abilinnapea Eha Võrk. „Seetõttu peab munitsipaal- ja sotsiaalkorterite rajamine kindlasti jätkuma.“

Sügiseks valmib Õpetajate Kodu, Uuslinna tn 3a kinnistule rajatav 75 korteriga elamu, mille eluruumid antakse üürile Tallinna linnas asuvas koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis või kutseõppeasutuses töötavale õpetajale.

Kaks aastat tagasi avati Mustamäel aadressil Akadeemia tee 48 renoveeritud arstide ja õdede maja. Lähiaastatel on plaanis ehitada Maleva 18 kinnistule elamu vähekindlustatud isikutele ja eakatele, samuti on kavas rajada sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide taotlejatele elamud Vasara tn 7, 9, 12, 13 ja 14 kinnistutele.

Esimese eluasemeprogrammi põhirõhk oli sündüürnike probleemi lahendamine – linn tagas aastaks 2009 eluaseme umbkaudu 3500 sundüürnikule. Tallinna teise elamuehitusprogrammi raames on ehitatud elamispindasid noortele peredele, linna hallatavate asutuste töötajatele, päästjatele ja politseinikele ning arstidele ja õdedele.

„Linnale vajalike töötajate ja noorte perede soodsa eluruumiga kindlustamine on kahtlemata kaasa aidanud sellele, et nii mõnigi Soome kolimise plaani pidanu on siiski kodumaale jäämise kasuks otsustanud,“ ütles Võrk. „Laiemalt võttes on see oluline mitte üksnes pealinna vaid kogu riigi arengule.“

Võrk rõhutas, et enamikul linna üürnikest maksedistsipliiniga probleeme ei ole – 31. detsembri 2016 seisuga tasuti 88% eluruumide eest üüri ja kõrvalkulusid korrektselt; võlglasi oli 565 isikut, neist oli pikaajaliselt võlgu 88 isikut. Kogu võlasumma oli 203 728 eurot, sealhulgas pikaajaline võlg 95 477 eurot.

2016. aastal üürnike koguvõlg vähenes, samuti vähenes tänu järjepidevale tööle võlgnikega võlgu olevate üürnike arv. Võlglaste aktiivne väljatõstmine on pannud ka võlglastest naabrid üüri maksmise vajalikkust mõistma.

Samas kinnitas Võrk, et võlgnikud, kes kohtutäituri poolt eluruumist välja tõstetakse, ei satu tänavale. „Neil on võimalik taotleda kohta sotsiaalmajutusüksuses või ööbida kodutute varjupaigas,“ ütles Võrk.

Tallinna linna omandis olevate ja erasektorilt kasutusse võetud eluruumide võlglaste arv vähenes aastaga 73 isiku võrra ning võlg summaarselt 75 369 euro võrra. Samas on vähenenud pikaajaliste võlglaste arv 44 isiku võrra ning summaarselt on pikaajaline võlgnevus vähenenud 83 887 euro võrra.

2016. aastal pöördusid Tallinna linna esindajad üürilepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks Tallinna Üürikomisjoni 52 korral ja kohtusse 17 korral. Kohtutäituritele esitati kokku 55 täitmisavaldust võla ja/või väljatõstmise nõudes. Tallinna Üürikomisjoni ja kohtu otsuste täitmise käigus vabanes 2016. aastal väljatõstmise läbi 20 eluruumi. Välja tõsteti 51 isikut, neist 24 alaealist.