Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga luua võimalused amortiseerunud administratiivhoone asemele uue mahuka äri- ja eluhoone rajamiseks.

Detailplaneeringuga soovitakse muuta A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus elu- ja ärihoone ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,72 ha. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Mustamäe Linnaosa Valitsus.

Hoonestuse kavandamisel tuleb lähtuda ümbritsevas linnaruumis hoonete paiknemisest, mahtudest ja kõrgustest ning muidugi Mustamäe linnaosa üldplaneeringust. Planeeritav ala külgneb 1-2-korruseliste ärihoonetega. Lähiümbruses paiknevad 9-, 14- ja 16- korruselised korterelamud. A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu suurusega 7187 m2 kuulub Tallinna linnale, kinnistul paiknevad kolmekorruseline administratiivhoone, garaaž ja parkla. Mustamäe Linnaosa Valitsuse esitatud detailplaneeringu algatamisettepanekus soovitakse kinnistule kavandada elu- ja ärihoonet, mille korruselisus lähtuks ümbritsevate korruselamute kõrgusest. Hoonekompleksi kavandamisel arvestatakse kasutusfunktsioonilt sobivust osakeskuse alaga, tuues alale sisse ka elufunktsiooni, mis senist keskuseala mitmekesistaks ja kaasajastaks.

Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda: „Tänane Mustamäe Linnaosa Valitsuse hoone on amortiseerunud ja läheb lammutamisele. Uue hoonekompleksi – kultuurikeskuse Kaja ja linnaosa valitsuse administratiivhoone – projekteerimine aadressile Vilde tee 118 käib, tuleval sügisel loodame panna nurgakivi. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saame 2018. aastal tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva juba uues kultuurikeskuses. 54-aastasel Mustamäel pole kultuurikeskust kunagi olnud, nüüd saab linnaosa lõpuks ometi kaasaegse, avarate võimalustega kultuurikeskuse kogupinnaga ca 2700 m², korraliku heli- ja valguspargiga, suure saaliga, mis lubab kontserte korraldada, teatrietendusi nautida, linnaosa koolidel jm asutustel oma tähtsündmusi korraldada jne, väiksemad saalid tantsimiseks kui ka laialdaseks huvitegevuseks.

Hoonekompleksi üldmaht on ca 5000 m² (sh maapealne pind 4000 m², maa-alune pind 1000 m²), linnaosa valitsuse uus administratiivhoone võtab enda alla ca 1390 m². Me saame kaasaegse adminhoone, mis vastab ka rohelise kontori põhimõtetele ja töötajatel on viimaks ometi kaasaegsed töötingimused.

2017. aasta toob Mustamäele veel ühe suurepärase hoone kerkimise – loodud SA Mustamäe kirik loodab kiriku ehitusega alustada uue aasta alguses ning taas: kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saame 2017. aasta jõulusid tähistada juba Mustamäe uues kirikus Kiili tn 9.“

 Tammsaare tee 135