28. oktoobril kell 14 andsid Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Linnavaraamet firmale Lammutusmehed OÜ üle hoone aadressil A. H. Tammsaare tee 135.

„Tammsaare tee 135 kinnistul asuv administratiivhoone lammutatakse täielikult ning garaažihoone osaliselt, säilitades Elektrilevi OÜ-le kuuluva trafoelektrijaama,“ räägib Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Lammutatavad ehitised on püstitatud 60-ndate teisel poolel ja ei oma arhitektuuriajaloolist väärtust, mis tähendab, et ehitisel puuduvad väärtuslikud ja taaskasutusse suunamist väärivad detailid. Administratiivhoone ei vasta tänapäevastele energiatõhususe nõuetele ning hoonet on aja jooksul renoveeritud erinevate kokkusobimatute materjalidega. Hoone katusekonstruktsiooni moodustavad asbesti sisaldavad eterniitplaadid.

Lammutustööde järgselt A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu heakorrastatakse, maa-ala kaetakse freesasfaldiga ja tihendatakse. Ülejäänud maapinnakatted Tammsaare tee 135 kinnistul säilitatakse olemasoleval kujul. Mustamäe Linnaosa Valitsus annab tekkiva avaliku ruumi linnaelanikele ajutiselt kasutusse tasuta parkimisplatsina. Tulevikus kerkib aadressile Tammsaare tee 135 arhitektuuribüroo Artes Terrae kavandatud seenioride teenuskodu, kus saavad olema hea ligipääsetavusega 1–2-toalised, köögi- jm tehnikaga sisustatud korterid, lisaks raamatukogu ja ühistegevusruum, jõukohased sportimisvõimalused, söökla või kohvik, ruumid tervishoiuteenuste pakkumiseks jne.“

Lepingu kohaselt on Lammutusmehed OÜ käsutuses 50 kalendripäeva, et töö tehtud saaks. „Töövõtja peab meile parkimiseks sobiva platsi üle andma 17. detsembriks 2019,“ lisas Laats.

A.H. Tammsaare tee 135 administratiivhoone lammutamise hankele esitati tähtaegselt neli pakkumust. Parimaks pakkujaks osutus Lammutusmehed OÜ, pakkumuse maksumus on 48 846 eurot, lisandub käibemaks.