Kolmapäeval, 20. veebruar kell 14 pannakse nurgakivi A. H. Tammsaare tee 92 kinnistule kerkivale Mustamäe Parkimismajale.

„Kinnisasjale rajab linna tellimusel parkimismaja ja avaliku parkla OÜ Fund Ehitus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Seadsime läbirääkimistega pakkumise korras leitud parima arhitektuurse ja majanduslikult kaalutletud visiooniga arendaja kasuks kinnistule hoonestusõiguse.“

Üheks oluliseks pakkumiste hindamise kriteeriumiks oli parkimismajja kavandatud parkimiskohtade arv.

“Parkimismaja ja avaliku parkla rajamise tulemusena saavad ümberkaudsete korterelamute elanikud oma sõidukite parkimiseks juurde ligi 600 parkimiskohta,” ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „See muudab majadevahelised hoovialad autovabamaks.“

Pilootprojekti õnnestumise korral plaanitakse elamukvartalitesse parkimismajade rajamist jätkata.

OÜ Fund Ehitus ja Tallinna linna vaheline hoonestusõiguse seadmise leping sõlmiti 17. jaanuaril 2018. Hoonestaja võttis kohustuse ehitada A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasjale parkimismaja ja avaliku parkla. Ehitustööd tuleb lõpetada 31. märtsiks 2020.

Võrgu sõnul on Tallinnas püütud parkimiskitsikust leevendada elamukvartalitesse täiendavate parkimiskohtade rajamisega. „Oleme seadnud rohkem kui 70 korteriühistu kasuks linna maale isikliku kasutusõiguse, sel moel on loodud korteriühistu liikmete sõidukite jaoks juurde üle 2000 parkimiskoha,“ ütles Võrk. „Kokku oleme andnud korteriühistute kasutusse üle kaheksa hektari ehk kümne A. le Coq Arena jalgpallistaadioni jagu linnamaad. Lisaks on linnaosavalitsused andnud tasuta korteriühistute kasutusse üle 30 linnale kuuluva parkimisplatsi. Ent vaatama sellele on nn magalarajoonide elanikel endiselt raske oma autole kodu juures parkimiskohta leida.“