24. aprillil pandi maja tulevaste elanikega nurgakivi Kadaka tee 153a kinnistule rajatavale erihooldekodule.

„AS-i Hoolekandeteenused ehitab kinnistule erihooldekodu eluhoone, milles hakatakse pakkuma ööpäevaringset erihoolekandeteenust kuni 24-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule, kes on jagatud neljaks kuueliikmeliseks pereks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Erihooldekodu valmib juba sügiseks.“

Ühtlasi lahendatakse krundisisene liikluskorraldus, parkimine ning haljastus ja heakord. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15% ulatuses riigieelarvest.

Tallinna Linnavolikogu otsustas seada linna omandis olevale Kadaka tee 153a kinnisasjale AS Hoolekandeteenused kasuks hoonestusõiguse.

„Tallinna linn, AS Hoolekandeteenused ja Sotsiaalministeerium on sõlminud ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on tagada sujuv ja tõrgeteta koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamiseks Tallinna linna territooriumile,“ selgitas abilinnapea Tõnis Mölder.

Ühiste kavatsuste protokolli kohaselt on kavas ajavahemikus 2015 – 2023 rajada ligikaudu 200 ööpäevaringse ja toetatud elamise teenusekohta, mis asuksid teenuseüksustes Tallinna erinevates piirkondades.

„Nii linna kui ka riigi jaoks on oluline, et saaksime kvaliteetseid erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadustega inimestele pakkuda ööpäevaringselt,“ ütles Mölder. „Tallinnas avame koostöös riigiga sel aastal veel mitu erihooldekodu.“ Kui 2017. aastal oli pealinnas vaid 13 ööpäevaringse toetusega teenusekohta, siis juba 2018. aastal rajab AS Hoolekandeteenused koostöös Tallinna linnaga pealinna neli perekorteritega elamut ehk kokku 96 uut ööpäevaringse toetusega teenusekohta.

AS Hoolekandeteenused direktori Liina Lanno sõnul on nad Tallinna linnaga teinud juba mitu aastat head koostööd erivajadustega inimeste elutingimuste parandamise nimel. „Tallinnas peab olema rohkem spetsiaalselt vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele mõeldud teenusekohti, et inimesed ei peaks kolima vajaliku teenuse saamiseks oma kodukohast ja lähedastest eemale. See, et erivajadusega inimesed saavad elada kogukonnas oma pere ja sõprade läheduses ning teha võimetekohast tööd või siis õppida, on aga väga oluline ning toetab nende iseseisvust ja annab neile võimaluse panustada ühiskonda koos teistega,“ sõnas Lanno ning lisas, et tunnustab Mustamäe halduskogu, kes toetas Kadaka teele erivajadustega inimestele kodu loomist.