Tallinna linnavalitsus otsustas seada Akadeemia tee 30 kinnisasjale avaliku sauna ja ujulaga spordikompleksi rajamiseks hoonestusõiguse Astlanda Arendus OÜ kasuks.

Linnavalitsus tunnistas Akadeemia tee 30 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise võitjaks Astlanda Arendus OÜ ja OÜ Astlanda Ehitus ühispakkumise. Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rajada Tallinna linna omandis olevale Akadeemia tee 30 kinnisasjale spordi- ja vabaajakeskus, mis sisaldab ujulat ja avalikku sauna.

„Mustamäe spordi- ja vabaajakeskusesse on kavandatud avalik saun elanikele, kel kodus saunavõimalused puuduvad ning lõõgastust otsivatele inimestele saunakeskus koos lastealaga,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Sportlikku ajaviidet soovivad inimesed saavad jõusaali, rühmatreeningute saali ja sportbasseini koondava spordiklubi, spordisaali pallimängudeks, tantsu-, võimlemis- jms treeninguteks ning bowlingusaali. Arendaja peab lähtuma spordi- ja vabaajakeskuse projekteerimisel lõplikus pakkumises esitatud eskiislahendusest ning objekti kasutusse võtma hiljemalt 30. novembriks 2018.“

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul on kaasaegne ujulaga spordikompleks mustamäelaste ammune unistus. „Mustamäele spordi- ja vabaajakeskuse, sealhulgas avaliku ujula ja linnasauna rajamine lisab linnaosa elanikele oma kodu läheduses sportimise võimalusi,“ rõhutas Kalda.

Võrk rõhutas, et Mustamäele ujulaga spordikompleksi rajamise kavatsus kajastub linnaelanike soove väljendavas „Tallinna positiivses programmis 2014–2018“.

Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale pindalaga 10 227 m2. Detailplaneering annab õiguse ehitada kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega spordi- ja vabaajakeskus koos ujula ning linnasaunaga. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat, hoonestusõiguse aastatasu on 810 eurot.

Hoonestaja kohustub ehitama kooskõlas kehtestatud detailplaneeringuga kinnisasjale spordi- ja vabaajakeskuse koos ujula ja saunaga. Lisaks kohustub hoonestaja ehitama kinnisasjale sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja –rajatised. Hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel kinnisasja omanik kinnisasjale jäävate ehitiste eest hoonestajale hüvitist ei maksa.