„Akadeemia tee 30 kinnisasjale seatakse hoonestusõigus eesmärgiga rajada krundile ujula ja avaliku saunaga spordi- ja vabaajakeskus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Hoonestaja peab lähtuma kehtestatud detailplaneeringust ning lõpetama ehitustööd ja objekti kasutusse võtma hiljemalt 30. novembriks 2018,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul on kaasaegne ujulaga spordikompleks mustamäelaste ammune unistus.

Läbirääkimistega pakkumise korras eatakse hoonestusõigus Tallinna linna omandis olevale Akadeemia tee 30 kinnisasjale pindalaga 10 227 m2. Detailplaneering annab õiguse ehitada kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega spordi- ja vabaajakeskus koos ujula ning linnasaunaga.

Hoonestusõiguse tingimuste kohaselt seatakse Akadeemia tee 30 kinnisasjale hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat. Lisaks ujula ja saunaga spordi- ja vabaajakeskusele kohustub hoonestaja ehitama kinnisasjale sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. aprill 2016 kell 10.00. Enampakkumise tulemused selguvad eeldatavasti maikuu alguses.

Pakkumine peab muuhulgas sisaldama Akadeemia tee 30 kinnisasjale rajatava spordi- ja vabaajakeskuse eskiisi koos seletuskirjaga; äriplaani ning pakkuja kvalifitseerimiseks nõutud dokumente.

Pakkuja või alltöövõtja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 10 miljonit eurot ning pakkujal peab viie viimase aasta jooksul olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitatud ja üle antud vähemalt kaks sarnast ehitustööd, mille lepingu maksumus iga objekti kohta on vähemalt 5 miljonit eurot. Sarnasteks ehitustöödeks loetakse avaliku ehitise kasutamise otstarbega hoonete ehitustööd.

Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse koos lõpliku eskiisiga. Pakkumise võidab pakkuja, kes saab hindamisel kõrgeima punktisumma.