Mustpeade maja peab jääma tagastamata ning hooned koos nende aluse maaga tuleb anda munitsipaalomandisse, ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Mustpeade maja on kultuuriobjekt ja selle olulisus kultuurikeskusena ei kahane ka kaugemas ajalises perspektiivis,“ rõhutas Võrk rahandusministrile saadetud kirjas.

Võrk nentis, et Harju Maavalitsus lükkas Pikk tn 26 // Pühavaimu tn 9 maa munitsipaalomandisse andmise taotluse tagasi. Kuniks Vabariigi Valitsus ei ole rahuldanud Tallinna Linnavolikogu ettepanekut Mustpeade maja hoonetekompleks õigustatud subjektile tagastamata jätta, ei ole Tallinna linnal õigust maa munitsipaalomandisse andmist taotleda, põhjendas maavalitsus.

„Seega ootame jätkuvalt Vabariigi valitsuselt hoonetekompleksi tagastamata jätmise otsust ning palume Tallinna Linnavolikogu otsusega esitatud taotluse Mustpeade maja tagastamata jätta õiguspäraselt ja kiiresti lahendada, et saaksime teha vastavalt omandireformi aluste seadusele hiljemalt 31. detsembriks 2016 vara kompenseerimise otsuse,“ ütles Võrk.

Võrk rõhutas, et Vabariigi Valitsus kaotas kohtuvaidluse Mustpeade maja tagastamise küsimuses kõigis kohtuastmetes. „Seega on kohus kinnitanud, et Tallinna linna soov Mustpeade maja kui oluline kultuuriobjekt tagastamata jätta, on põhjendatud, sest selleks on olemas ülekaalukas avalik huvi,“ ütles Võrk. „Linna omandis olles jääb see ülelinnalise tähtsusega hinnaline kultuuriobjekt Tallinna linnaelanike avalikku kasutusse ning täitma kultuurialaseid eesmärke.“

Vabariigi Valitsus on Tallinna taotluse jätta ajalooline hoonetekompleks kui kogu Eesti jaoks oluline kultuuriobjekt tagastamata kaalukate vastuargumentide puudumisele vaatamata lausa kahel korral tagasi lükanud, kuigi tagastamise korral ei pruugi olla tagatud Mustpeade Maja kasutamine tallinlaste ja kõigi teiste kultuurisõprade hüvanguks.