Tallinna linnavalitsus saatis volikokku otsuse eelnõu, millega seatakse linna omandis olevale Pelguranna tn 58 kinnisasjale hoonestusõigus, mille eesmärgiks on ehitada sinna uus rannahoone.

 Kinnisasja oluliseks osaks olevad ehitised, rannahoone, Stroomi jõulinnak, paadikuur, tualetid ja tehnovõrgud muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks. Hoonestaja kohustub lammutama eelnimetatud ehitised ning ehitama kinnisasjale rannahoone ja seda teenindavad rajatised, vastavalt arhitektuurivõistluse OÜ HG ARHITEKTUUR võidutööle „Rannahoov“.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul korraldas Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistluse Stroomi ranna-alale uue kaasaegse multifunktsionaalse aastaringselt kasutatava rannahoone arhitektuurse lahenduse leidmiseks. „Stroomi rand on tõmbekeskus mitte ainult linnaosa elanikele, vaid kõigile linlastele, mistõttu peaks see pakkuma tegevusi aastaringselt. Just seetõttu sai ka võidutöö puhul kaalukeeleks arhitektuurse lahenduse multifunktsionaalsus, mis võimaldab pakkuda hooajalisi vaba aja tegevusi aastaringselt nii sise- kui ka välisruumides,“ märkis Võrk. „Uus ehitatav rannahoone avab ühtlasi vaate merele ja rannapargile ning saab olema üks Põhja-Tallinna esindushoone, vaatamisväärsus ja maamärk.“

Arhitektuurivõistlusele saabunud kaheksast võistlustööst valis žürii parimaks OÜ HG ARHITEKTUURi esitatud töö, mille järgi koosneb rannahoone kompleks viiest hoovist, mis on ümbritsetud varikatusega ja olemasoleva hekiga. Varikatusega piiritletud ala sisse jäävad kaks 2-korruselist kohviku ja restorani plokki. Rannahoone kompleks moodustub horisontaalselt ühendava varikatuse ja skulpturaalselt vormistatud kahekekorrustelistest kohviku ja restorani plokkidest.

Praegune, 1996. aastal ehitatud rannahoone lammutatakse. Amortiseerunud rannahoone lammutamine ja uue supelranda teenindava ehitise püstitamine on kooskõlas koostatava üldplaneeringu põhimõtetega. Tallinna Linnaplaneerimise Amet andis tänavu 28. oktoobril ka projekteerimistingimused Stroomi rannahoone püstitamiseks.

Rannahoone ehitamine toimub hoonestusõiguse alusel, mis seatakse avaliku läbirääkimistega pakkumise teel. Hoonestaja kohustub ehitised valmis ehitama ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt nelja aasta jooksul alates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat.