AS Trigon Property Development teatab, et 05. detsembril 2016. a Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 664 kehtestati  Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneering, mis hõlmab AS’le Trigon Property Development kuuluvaid kinnistuid. 

Detailplaneeringu kehtestamisega  muutuvad kehtetuks samale alale koostatud Niidu tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneering (kehtestatud Pärnu LV 21.02.2005. a korraldusega nr 88) ja Niidu tn 9, 9a ja Niidu tn 11 kinnistute detailplaneering (kehtestatud Pärnu linnavolikogu 18.09.2014. a otsusega nr 74).

Ümberplaneerimise vajadus antud piirkonnas tuleneb väiksemate tootmismaa kruntide eelistamisest ja võimalusest krunte omavahel liita. Kavandatava planeeringuga jääb varem planeeritud kruntide kasutus (juhtotstarve) samaks. Maa-alal viiakse läbi uute kruntide moodustamine ja jagatakse ümber üldplaneeringuga seatud maakasutuse juhtotstarvete protsentuaalne määrang ning lisatakse piirkonna teenindamiseks transpordimaa juhtotstarve.