Tallinna linnavalitsus võttis eilsel istungil vastu detailplaneeringu, mis loob võimaluse Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitamiseks.

Detailplaneering jagab Nõmme linnaosas 3,45 ha suurusel maa-alal asuva Raudtee tn 73 kinnistu kaheks 100% sotsiaalmaa-ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks. Ühele moodustuvale krundile jääb Nõmme gümnaasium ja on lubatud rajada spordiväljaku abihoone ning teisele moodustuvale krundile määratakse ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega Nõmme gümnaasiumi spordihoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse krunt planeeritud alajaamale. Samuti antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul tõmmati mitu aastat soikus olnud Nõmme gümnaasiumi spordihoone detailplaneeringu menetlemise protsess linnaosavalitsuse initsiatiivil eelmise aasta kevadel taas käima. „Linnaosavalitusel oli kindel soov, et aastaid veninud planeering lõpuks kehtestamiseni jõuab. Vahepeal oli mitu aastat mööda läinud ning dokumentatsiooni oli vaja kaasajastada, kuna mitmed vormistusnõuded olid muutunud. Spordihoonet on Nõmme gümnaasiumil aga hädasti vaja, sest see puudub praegu sootuks,“ ütles ta.

Spordikompleksi arhitektuurse idee autor on Peeter Pere Arhitektid OÜ. „Spordihoone oleks mõeldud kasutamiseks nii kooliõpilastele kui ka pärast õppetöö lõppu linnaelanikele. Hoone lahendust on eskiisi staadiumis korduvalt korrigeeritud. Esialgses lahenduses oli hoone ette nähtud 1-korruselisena. Korrigeeritud lahenduses on hoone kavandatud võimalikult suures ulatuses kõrghaljastuse säilitamiseks 4-korruselisena. Esialgse ruumiprogrammi kohaselt tulevad hoonesse palliväljakud, rühmatreeninguruumid, jõusaal, võimlemissaal ja kuue rajaga 25 meetri pikkune bassein,“ tutvustas Terik planeeringut.

Arhitektuurse lahenduse lähtekohaks on nii kontrast kui sulandumine ümbritsevasse keskkonda ja seda täpselt defineeritud range mahu tingimustes. Hoone risttahuka mahtu liigendab polüfunktsionaalne kaldpind Põllu tänava poolses küljes. Samaaegselt täidab kaldpind nii varikatuse ülesannet kui ka on kasutatav rulatajatele ja ratturitele, talvel kelgutajatele. Hoone kandiline maht on ümbritsetud perforeeritud metall-lehtedest „punutisega“, mille läbikumav lainetav pind annab võimaluse erinevate varjundite ja peegelduste tekkeks, reflekteerides ümbritsevat loodust ja sellega justkui interaktiivselt suheldes. Erilahendusega topeltfassaad võimaldab maja välispinda tajuda pidevas optilises ja ruumilises muutumises. Kaob selgelt tajutav piir välisseina ja ümbritseva parkmetsa vahel.

„Millal täpselt hoone ehitamiseni jõutakse, on praegu keeruline öelda, kuna rahastamise järjekorras on mitmeid teisi objekte, kuid detailplaneeringu kehtestamine on oluline samm reaalse ehitustööni jõudmisel,“ lausus Terik.