Tallinna 2018. aasta eelarves on Nõmme gümnaasiumi spordihoone projekteerimiseks ette nähtud 80 000 eurot. Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul seisab ta selle eest, et ehitustöödega lähiaastatel ka algust tehtaks.

„Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitamise vajadusest on räägitud kaua. Umbes kümmekond aastat tagasi tuli teema jälle aktiivsemalt päevakorda, kuid siis jäi see taas soiku. Linnaosavalitsuse initsiatiivil tõmmati spordihoone detailplaneeringu menetlusprotsessile 2014. aastal taas hoog sisse ning 2015. aasta lõpus kehtestati detailplaneering, mis loob võimaluse Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitamiseks,“ rääkis Šillis.

Grete Šillise kinnitusel on tema üks suuremaid eesmärke, et lähimate aastate eelarves spordihoone ehituseks vajalikud rahalised vahendid leitakse. „On elementaarne, et kui 2018. aastal valmib projekt, siis järgmise sammune alustatakse peatselt ka ehitustöödega. See on kindlasti objekt, mis investeeringute kavas järgneva nelja aasta jooksul oma koha peab leidma.“

Raudtee tn 73 ja Pargi tn 2a kinnistute detailplaneeringu kohaselt on võimalik rajada Nõmme gümnaasiumi kinnistule kuni nelja maapealse ja kahe maa-aluse korrusega spordihoone. Lisaks on planeeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Spordikompleksi arhitektuurse idee autor on Peeter Pere Arhitektid OÜ.