Tallinna linnavalitsus määras nime viiele Nõmme linnasoas asuvale tänavale.

Männiku asumis Männiku tee 106/1 ja 106/2 vahelt läände suunduv kõrvalharu saab nimeks Okka tänav. Kõrvalharult on juurdepääs seitsmele aadressi korrastamist vajavale maaüksusele. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjonis olid kaalumisel erinevad nimeteemad tootmise ja tööstusega seotud nimedest männiku nimeteemani. Sobivaimaks pidas komisjon varem Nõmmel olnud ja Männiku tee nimega seonduvat Okka tänava nime.

Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 26. aprillil 2017.Tänavanime määramisest teavitati ka maaomanikke, kelle aadressi uuest tänavanimest tulenevalt eraldi korraldusega muudetakse.

Männiku asumis Lootuse puiesteel Kagu ja Paul Kerese tänava vahelises lõigus idasuunas kulgeva ja iseseisva tänavana tajutava kõrvalharu nimeks saab Unistuse tänav.

Kõrvalharult on juurdepääs viiele maaüksusele, ebaloogilise numeratsiooni tõttu tuleb sellele määrata omaette tänavanimi ja vastavalt sellele korrastada aadressid. Küsimust arutanud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon kaasas tänavanime valimisse ka asjassepuutuvad maaomanikud ning Lootuse puiestee nimest tulenevalt käidi sarnaselt optimistlike nimevariantidena välja Soovi tänav ja Unistuse tänav. Saadud tagasisidest ilmnes, et enamik maaomanikest eelistas Unistuse tänava nime. Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastas Unistuse tänava nime 21. juunil 2017.

Pääsküla asumis pannakse Raudtee tänava eraldiseisvale lõpuosale nimeks Viisi tänav. Raudtee tänava eraldiseisvale lõpuosale Viisi tänava nime määramine ja looduses tähistamine parandab hoonete leitavust, loob loogiliste aadressidega linnaruumi ja on kooskõlas ka riigihalduse ministri kinnitatud kohanime vormistamise ja kasutamise korraga. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon otsustas kasutada Lauliku ja Värsi tänava nimedega haakuvat Viisi tänava nime. Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastas Viisi tänava nime 9. mail 2017. Tänavanimede määramisest teavitati ka maaomanikke, kelle aadressi uutest tänavanimedest tulenevalt muudetakse.

Ühtlasi muudetakse Pääsküla asumis paikneva Kalda tänava leviala ning märatakse nimi kahele eraldiseisva tänavana tajutavale kõrvalharule. Suvila ja Kastani tänava vahelisele lõigule pannakse nimeks Villpea tänav ning Õitse tänavalt põhjasuunas lähtuvale tänavaharule Kaldapealse tänav.

Kalda tänava nimi määrati 1925. aastal ja leviala kohta skeemi ei ole säilinud. Vanade kaartide ja Kalda tänava järgi antud aadresside alusel on näha, et tänav algas Suvila tänavalt ja lõppes Vääna raudtee juures oleva raudtee liivaaugu juures. Praegu ulatub Kalda tänav Kadaka puiesteeni, kuid tänava algusena on kohanimeregistris kujutatud ka Kastani ja Suvila tänava vaheline lõik, mis ei saa aga Kalda tänava osaks olla kuna Kalda tänava aadressid algavad alates Suvila tänavast. Arvestades, et nime vajav tänav kulgeb mööda Harku raba serva, pakuti siia levinud rabataime järgi Villpea tänava nime, mida oleks hea kasutada ka tänava võimalikul pikenemisel Pilliroo tänavani. Kalda tänava Õitse tänava ristmikult lähtuvale kõrvalharule pakkus komisjon Kaldapealse tänava nime, mis jätaks alles ka seose tänava endise nimega. Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni ettepaneku 9. mail 2017.

Põhja-Tallinnas Pelgulinna asumis paiknev detailplaneeringu alusel Mulla ja Härjapea tänava vahele kavandatud tänava saab nimeks Mullamaa tänav ning Sõle ja Mullamaa tänava vahele kavandatud uus tänav hakkab kandma Kesa tänava nime.

Uute tänavate nimeküsimust arutanud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et Härjapea tänavani viimisel kaotab Mulla põik oma põiguliku olemuse – senise lühikese tupiktänava asemel tekib Mulla tänavaga peaaegu sama pikk ning kahte tänavat ühendav uus tänavalõik. Sellest tulenevalt otsustati Mulla põigu pikendamise asemel tänavale uus nimi valida. Et jääks alles side tänava endise nimega ja Mulla tänavaga otsiti mulla-eesliitelisi nimesid. Valituks osutus Mullamaa nimi, mis tähendab mullarohket, mullakat ja ka rohukamarata maad. Ühtlasi haakub Mullamaa tänava nimi sealkandis olnud ajaloolise Poriküla nimega. Sõle tänava ja Mullamaa tänava vahele kavandatud uuele tänavale olid kaalumisel heinamaateemalised nimed ja mulla sünonüümid. Heinamaaga seotud nimedest on Tallinnas seni kasutamata Kesa tänava nimi, mida peeti Sõle tänavalt algavale uuele tänavale sobivaks, lihtsaks ja suupäraseks. Põhja-Tallinna Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni ettepanekud 17. mail 2012.