Nõmmele tänapäeva nõuetele vastava tennisekeskuse ehitamiseks välja kuulutatud läbirääkimistega pakkumisele esitati kolm pakkumust.

Tenniseväljak Nõmmel praegu
„Nõmmele linna ja erasektori koostöös sise- ja välisväljakutega moodsa tennisekeskuse rajamiseks seatakse linna omanduses olevatele Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele hoonestusõigus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Võrk tõdes, et esmase hinnangu kohaselt on kõigi pakkumuste dokumentatsioon väga põhjalikult ette valmistatud. „See näitab, et kõik kolm pakkumise teinud ettevõtet võtavad asja väga tõsiselt,“ ütles Võrk. „Konkursi tulemusena valmib kahtlemata võimalikest parim spordirajatis. Maikuu lõpuks on pakkumiste tingimustele vastavus ära hinnatud ning ühtlasi täpsustamist ja täiendamist vajavad nüansid välja selgitatud. Juunikuu jooksul toimuvad pakkujatega läbirääkimised ning augustis esitatakse lõplikud pakkumised. Eeldatavasti selgub parim pakkuja septembriks.“

Pika ajalooga ja aktiivses kasutuses tennisekeskus on linnaosa ainus, kuid praeguste ehitiste seisukord ja võimalused ei vasta tänapäevastele nõudmistele ja vajadustele. „Nõmme tennisekeskuse renoveerimisvajadusest on räägitud juba aastaid,“ tõdes Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. „Teeb rõõmu, et kompleksi renoveerimiseks tehtud konkreetsed sammud hakkavad vilja kandma.“

Hoonestusõiguse seadmise teel tennisekeskuse nüüdisajastamise eesmärgiks on tõsta elanike sportimisaktiivsust, pakkuda paremaid sportimistingimusi ja võistluste korraldamise võimalusi. „Kodulähedased sportimisvõimalused on spordirajatiste võrgu kujundamisel linna oluline prioriteet,“ märkis Võrk.

Hoonestaja peab koostama kinnistutele detailplaneeringu ning selle kehtestamise järel kolme aasta jooksul ellu viima. Detailplaneering peab nägema ette sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega parklad ning tehnovõrgud ja -rajatised.

Tallinna linna omandis olevatele Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnistutele seatakse hoonestusõigus läbirääkimistega pakkumise teel 50 aastaks. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistute kogupindala on 12 357 m².

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisel olevatel kinnistutel paikneb sise- ja välisväljakutega tennisekeskus. Tulenevalt linnaosa hoonestusest ja vabade hoonestatavate rekreatiivalade puudumisest on vaja need alad ka tulevikus säilitada põhiliselt spordi- vm vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate ehitiste tarbeks, sõltumata kinnistu omandivormist. Nende alade muutmine detailplaneeringuga mõneks muuks, senisest kasutusest märkimisväärselt erinevaks otstarbeks (nt elamu- või ärihoonete ehituseks) ei ole üldjuhul vastuvõetav.