Tallinna Linnavaraamet on välja kuulutanud läbirääkimistega pakkumise Nõmmel, Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmiseks sise-ja välisväljakutega tennisekeskuse ehitamise eesmärgil – pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. aprillil kell 12.00.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk tõdes, et see pika ajalooga ja aktiivses kasutuses tennisekeskus on linnaosa ainus, kuid praeguste ehitiste seisukord ja võimalused ei vasta tänapäevastele nõudmistele ja vajadustele. „Hoonestusõiguse seadmise teel tennisekeskuse nüüdisajastamise eesmärgiks on tõsta elanike sportimisaktiivsust, pakkuda paremaid sportimistingimusi ja võistluste korraldamise võimalusi. Kodulähedased sportimisvõimalused on linna oluline prioriteet spordirajatiste võrgu kujundamisel,“ märkis Võrk.

Hoonestaja peab koostama kinnistutele detailplaneeringu ning selle kehtestamise järel kolme aasta jooksul ellu viima. Detailplaneering peab nägema ette sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega parklad ning tehnovõrgud ja -rajatised.

Tallinna linna omandis olevatele Rahu tn 3  ja Rahu tn 4a kinnistutele seatakse hoonestusõigus läbirääkimistega pakkumise teel 50 aastaks. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistute kogupindala on 12 357 m².

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisel olevatel kinnistutel paikneb sise- ja välisväljakutega tennisekeskus. Tulenevalt linnaosa hoonestusest ja vabade hoonestatavate rekreatiivalade puudumisest on vaja need alad ka tulevikus säilitada põhiliselt spordi- vm vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate ehitiste tarbeks, sõltumata kinnistu omandivormist. Nende alade muutmine detailplaneeringuga mõneks muuks, senisest kasutusest märkimisväärselt erinevaks otstarbeks (nt elamu- või ärihoonete ehituseks) ei ole üldjuhul vastuvõetav.

Pakkumused tuleb esitada enampakkumise korraldajale, Tallinna Linnavaraametile (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).