Kolmandat korda toimunud Eesti suurimal digitaalehituse valdkonna konverentsil BIMsummit Estonia 2019 astusid üles mudelprojekteerimise eksperdid Eestist ja välismaalt. Konverentsil tutvustati nii Eesti kui teiste riikide uuenduslike lahendustega BIM-projekte ja lahati valdkonna võtmeküsimusi – kuidas tõsta efektiivsust ja leppida kokku ühtsetes projektijuhtimise standardites.

„2010. aastal leidsime, et ehitus on vähetootlik ja ebaproduktiivne – midagi pidi ette võtma,“ ütles DoubleD digijuht, UK BIM Alliance juhatuse liige ja buildingSMART UK & Ireland juhtfiguur David Glennon. „Jõudsime nii kaugele, et alates 2016. aasta aprillist on Ühendkuningriikides kehtestatud BIM-mandaat, mis on Suurbritannia valitsuse otsus rakendada BIMi minimaalsel, Level 2 tasemel, kõigis riiklikult tellitud projektides. See tähendab, et 3D BIMi kasutatakse koostöö juhtimiseks ning seejuures peavad kogu projekti ja varade info, dokumentatsioon ning muud asjakohased andmed olema elektroonilisel kujul. See otsus muutis olulisel määral varasemaid projektijuhtimise meetodeid. Minu arvates on BIMi kohustuslikuks muutmine ennast õigustanud, sest sama lähenemist on hiljem kasutatud meie näitel ka mitmetes teistes riikides.“

„2016. aastal Suurbritannia kõigile riiklikele ehitistele seatud BIM kohustus on pälvinud kogu maailmas suurt tähelepanu. Otsustasime sel aastal BIMsummit Estonia peaesinejaks kutsuda David Glennon’i UK BIM Alliance’st, kes jagaks kogetud õppetunde, et oskaksime Eestis BIM targemalt rakendada,” ütles BIMsummit Estonia kaaskorraldaja ja digitaalehituse konsultant Risto Vahenurm.

Konverentsil arutleti Eesti digiehituse võimaluste üle ning leiti, et sektoris on suur potentsiaal, aga sellega seoses ka suur vastutus. Põhiküsimuseks tõusis, kust tuleb arenguhüpe ja efektiivsuse tõus. „Probleemi keskmes on ehitussektori väiksed tegijad, kes on suurte projektide puhul alltöövõtjateks ning peavad olema võimelised tellija ja peatöövõtja nõuete ja töömeetoditega kaasa tulema. Nende tegijate hulk on väga suur, tase ääretult varieeruv ja huvi/võimekus enda arendamiseks piiratud (muu hulgas digivõimekus mudelitega töötamiseks). Selle muutmise eelduseks saab olla mõtteviisi muutus, mida sektori laialivalguvust arvestades on vaja jõuliselt survestada ja samas ka toetada,“ ütles Nordecon ASi arendusjuht Miina Karafin.

Miina Karafini sõnul saab survestajaks olla eelkõige riik. „Raske on oodata, et seda teeks eratellijad, st nemad võivad seda teha ja teevadki, aga see jääb fragmenteerituks, kuna igaüks seisab kokkuvõttes eelkõige oma vajaduste eest ja suure pildi muutus võtaks arutult aega. Oluliselt kiirem ja süsteemsem tee on teha seda riikliku survemehhanismina, kohustades alustuseks vähemalt suuremaid tegijaid mudelprojekteerimise ja teiste võimalike innovatsioonidega kaasa tulema,“ lisas Miina Karafin. „Aga selge on see, et ilma ühtse standardi loomise ja osapoolte koolitamiseta ei ole ka BIMi laiaulatuslikul rakendamisel tulevikku, kuna peame esmalt jõudma nii kaugele, et räägiksime sama keelt.“

Nõudlik riiklik tellija on seni olnud Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, kes eeldab kõigi suuremate objektide partneritelt võimekus luua BIMil baseeruv teostusmudel. „Oleme kehtestanud nõudmised praegu sel meetodil, et millisel tasemel spetsiifikaga on osapooled valmis kaasa tulema: mis on tehtav, mis nõuab suuri kulutusi. Arutelude käigus osapooltega tulime ka oma nõudmistes allapoole, sest Eestis on tegelikult kaks ehitusettevõtet, kes on valmis ja võimelised riigi nōuetele vastama. Tõsi on, et alguses olime ka karmimad, aga kusagilt peab alustama ja hea emotsiooniga minema saama,“ lisas Riigi Kinnisvara, arendus- ja ehitusprojektijuht Priit Püss.

BIMsummitit aitasid teoks teha Nordecon peatoetajana ja sponsoritena Sirkel & Mall, Reaalprojekt OÜ, AruCAD Süsteemid ja Tekla Software Eesti, 3D Ekspert, Infrakit, CesEstonia ja Commuun OÜ.

BIMsummit Estonia on kolmandat korda toimuv praktikult praktikule suunatud konverents, kus läbi kogemuslugude ning arutelude jõuavad osalejateni BIMi ja digitaalehituse kõige päevakajalisemad teemad ning tulevikuvisioonid. BIMsummit 2019 toimus 11. aprillil Erinevate Tubade Klubis Tallinnas.