Alates 1. jaanuarist 2017 alustab ühendettevõte Tariston AS, mis koondab senised Nordeconi tütarettevõtted Järva Teed AS, Hiiu Teed AS ning Nordecon ASi teehoolde- ja tehnikadivisjoni. Tariston AS on 100% Nordeconi tütarettevõte ning jätkab tegevust kõigis senistes valdkondades: teehooldus ja -ehitus, maaparandustööd, pindamine, mäendus, liikluskorraldusvahendite tootmine ja rasketehnika rent.

„Nordeconi teehoolde- ja tehnikadivisjoni, Järva Teede ja Hiiu Teede ühinemisest sünnib Eestis vägagi arvestatava suurusega taristu- ehk infrastruktuuriettevõte, mis saab nimeks Tariston,“ rääkis Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Nordecon on juba alates 1990. aastast ehitanud teid, tänavaid, parklaid, platse, lennuvälju ja nii edasi, samal ajal on Nordeconi tütarettevõtted, algselt maakondlikud teehooldusettevõtted Järva Teed ja Hiiu Teed, aastatega oma tegevusvaldkondi olulisel määral laiendanud ning senine n-ö maakondlik käsitlus on nende ettevõtete puhul juba aastaid eksitav.“

„Muudatus kontserni struktuuris suurendab ka efektiivsust: samad ning sarnased valdkonnad on nüüdsest ühtse juhtimise all – kaovad mitmed dubleerivad tegevused, selgineb kontsernisisene tööjaotus ja vastutus, paraneb kvaliteedikontrollisüsteem,“ sõnas Jaano Vink. „Lähiaastatel on Maanteeamet korraldamas mitmeid maakonnapõhiseid riigimaanteede hooldehankeid, millistel edukas osalemine on Nordeconi kontserni üks prioriteete. Taristoni näol koondub kogu teehoolde valdkond nii juhtimise, oskusteabe kui ka spetsialistide mõistes ühte löögirusikasse, mis suurendab oluliselt meie konkurentsivõimet tegevusvaldkonnas ning võimaldab pakkuda paremat teenust.“

„Ühendatud ettevõte jätkab tegevust kõigis senistes tegevusvaldkondades,“ ütles Tariston ASi juhatuse esimees Kaspar Kaldjärv. „Olulisemad, milles tegutseme, on teehooldus ja -ehitus, maaparandustööd, pindamine, mäendus, liikluskorraldusvahendite tootmine ja rasketehnika rent. Kõik senised õigused, kohustused ja koostöölepingud, mis meie partneritel või klientidel on sõlmitud Järva Teede, Hiiu Teede või Nordecon AS-iga, kehtivad edasi, need ei muutu. Tariston soovib kindlasti lähiaastatel oma turuosa oluliselt kasvatada ja see on olnud ka ühendettevõtte loomise üks peamisi põhjusi.“

Tariston AS (www.tariston.ee) tegeleb aastast 2002 taristuobjektide ja rajatiste ehitusega ning riigimaanteede aastaringse hooldega. Tariston AS loodi ASi Järva Teed, OÜ Hiiu Teed ning ASi Nordecon teehoolde- ja tehnikadivisjoni ühendamisel 2017. aasta 1. jaanuaril. Tariston on Tallinna börsil registreeritud ettevõtte Nordecon AS 100% tütarettevõte. Taristoni peamised tegevusvaldkonnad on teehooldus ja -ehitus, maaparandustööd, pindamine, mäendus, liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldus ning rasketehnika rentimine.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2015. aasta konsolideeritud müügitulu oli 145,5 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.