Tallinna Kommunaalameti hindamiskomisjoni töö tulemuste kohaselt väärib tänavu parima heakorraga ja korrektseima ehitusplatsi tiitlit Nordecon AS poolt ehitatav äripindadega korterelamu Kopli tn 4a ja 6.

Ehitusobjekti territoorium on ümbritsetud piiretega ja objektile on paigaldatud Tallinna linna heakorra eeskirjale vastav teabetahvel ehitustöö tegija kohta. Nii ehitusmaterjalid kui olmepraht on korrektselt ladustatud ning objekti juurdepääsuteed on korras hoitud ja puhastatud.

Avalik konkurss parima ja korrektseima ehitusfirma väljaselgitamiseks viidi läbi 2016. aasta jaanuarist kuni detsembrini, osalejaid hindas Tallinna Kommunaalameti juhataja käskkirjaga moodustatud komisjon.

Parima ja korrektseima ehitusplatsi väljaselgitamise hindamiskomisjoni töö eesmärgiks oli kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele ning seeläbi tagada linlaste ja linna külastavate turistide turvaline ja heakorrastatud elukeskkond. Heakorrastatud ehitusplatsid vähendavad oluliselt linnatänavatele kantavat pinnast, ehitusobjektilt lendlevat prahti ning väldivad linnas suures koguses tolmu tekkimist.

2016. aastal hinnati kaheksakümne kahe ehitusobjekti heakorda. Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale juhiti kontrollreididel enim tähelepanu juurdepääsuteede puhastamise ning ehitusmaterjalide ja olmeprahi korrektse ladustamise vajadusele, haljastuse ja kõrghaljastuse säilitamise vajadusele, veokirataste pesemise ja koormakatete kasutamise kohustusele, materjalide ladustamise nõuetele ja platsidelt leviva tolmu ja mustuse piiramisele.

Korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma väljaselgitamiseks on Tallinna Kommunaalamet ehitusobjektidel kontrollreide korraldanud alates 2005. aastast. Mullu pälvis parima ehitusplatsi tiitli Bauschmidt OÜ ning üle-eelmisel aastal OÜ Astlanda Ehitus.