Nordecon kuulutab välja avaliku arhitektuurivõistluse Pärnu kesklinnas loodavale Seileri Kvartalile parima arhitektuurse ilme leidmiseks. Seileri Kvartal asub Pärnus vahetult jõe kaldal endise Masinatehase territooriumil aadressil Rääma 7. Arhitektuurivõistluse tingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liiduga. Arhitektuurivõistluselosalemise tähtaeg on 30. oktoober 2020.

„Masinatehase ala on olnud pikka aega arenduse ootel, kuid nüüd saame öelda, et Pärnu jõe kaldale kerkib tulevikus suurepärase asukohaga järk-järgult 10 korterelamut kokku 133 uue koduga,“ sõnas Nordeconi kinnisvaraarenduse osakonna juht Katrina Šokman. „Arendatav ala on üsna suur, hõlmates krunte Rääma 7, 7a, 7b, 7c, 7d, seetõttu on arendus kavandatud mitmeetapiliselt, millest esimene samm ongi läbi avaliku arhitektuurivõistluse parima arhitektuurse lahenduse leidmine.“

2017. aastal kehtestatud detailplaneeringuga on piirkonnale sätestatud ümbritsevat keskkonda silmas pidavad nõuded, mis on aluseks ka toimuvale arhitektuurivõistlusele. Näiteks vastavalt planeeringu arhitektuursele ideele tuleb jõe poole jäävate hoonete projekteerimisel mh järgida nö kaarjat ehitusjoont, mis tähendab, et jõeäärsete hoonete katusemaastik peab moodustama tervikliku „laine“.

Esimesed korrused kasutatakse ära trepikodadena, korterite panipaikadena ja kohati avaliku ruumina, kus võiksid funktsioneerida näiteks kaubanduspinnad, restoranid, kohvikud jne. Alates teisest korrusest on planeeritud korterid. Hoonestuse projekteerimisel on kavas lähtuda peresõbralikkuse printsiibist ehk arendusprojektis saavad olema eri suurusega kortereid. Samuti tuleb tagada, et hoonete vaheline ruum oleks huvitav ja meeldiv hoonetest vaadetel ja hoonete vahel viibides.

Korraldatav arhitektuurivõistlus on avalik ühes etapis läbiviidav arhitektuurivõistlus, tööde esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2020.
Võistluse parimatele on Nordecon välja pannud auhinnafondi suurusega 15 000 eurot, mis jaguneb preemiateks 1.– 3. vahel vastavalt 7000, 5000 ja 3000 eurot. Žürii valib ühe parima lahendus, mille autori(te)ga jätkatakse koostööd hoonete projekti tellimiseks. Žürii lõpetab töö hiljemalt 1. detsembril 2020.  Žüriiliikmed on Ando Voogma ja Katrina Šokman Nordeconist, Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu ja arhitektid Eesti Arhitektide Liidust. Kõik võistlusel osalemiseks vajalikud materjalid asuvad Seileri Kvartali veebilehel: www.seileri.ee.