Nordecon AS’i Ukraina vabariigis registreeritud tütarettevõte OOO Eurocon Ukraine ja OOO Prosperitatis sõlmisid peatöövõtu raamlepingu Kiievi oblastisse Brovary linna korterelamute rajooni ning kaasneva sotsiaalse infrastruktuuri rajamiseks ligi 80 hektari suurusele kinnistule.

Raamleping loob eeldused ligi 500 000 m2 elamispinna ning neid teenindava infrastruktuuri ja parkimisrajatiste, samuti lasteaedade ja kooli väljaehitamiseks vastavalt turuolukorrale esialgselt planeeritavalt kaheksa-aastase perioodi jooksul.

Raamlepingu järgsed tööd on jaotatud kahekümne viieks etapiks ning iga etapi ehituslik, rahaline ja ajaline maht määratakse ära eraldi sõlmitava konkreetse lepinguga. Eurocon Ukraine hakkab töid teostama nö projektijuhtimismeetodil avatud arvetega. Iga konkreetset tööetappi alustatakse üksnes pärast vastavalt Tellija poolt esitatud tellimiskirja ning selle alusel tasutud ettemaksu. Avatud arvete alusel tasutavatele summadele lisandub kokkulepitud peatöövõtja tasu.