Nordecon AS sõlmis eile lepingu OÜ-ga Järve Biopuhastus Kohtla-Järve reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Tööde maksumus on ligikaudu 3,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Sellise suurusega keskkonnaprojekte saab üles lugeda praegu ühe käe sõrmedel – võrreldes möödunud aastaga on Eestis rajatiste ehitamine oluliselt vähenenud,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Nordeconi jaoks on Kohtla-Järve reoveepuhasti laienduse ehitus hetkel suurim vee- ja kanalisatsiooniprojekt ning juba pooleteise aasta pärast loodame tellijale üle anda kaasaegse reoveepuhastussüsteemi.“

„Järve Biopuhastusega on Nordecon koostööd teinud varemgi. 2012. aasta hilissügisel sõlmisime lepingu Kiviõli linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide esimese osa ehitamiseks ning need tööd oleme tänaseks edukalt lõpetatud,“ lisas Avo Ambur.

Avo Amburi sõnul tuleb lepingu järgi koostada Kohtla-Järve piirkondliku reoveepuhasti bioloogilise osa eel- ja tööprojektid. Reoveepuhasti jõudluse suurendamiseks ja tehnoloogilise protsessi täiustamiseks ehitatakse juurde neljas paralleelse bioloogilise puhastuse liin koos muude rajatistega. „Nordeconi ülesanne on projekteerida ja rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti nii, et olemasolev puhasti töötaks tõrgeteta ka ehitustööde ajal,“ rääkis Avo Ambur

Kohtla-Järve reoveepuhasti laiendamise tööd on riigihange, mille kaasrahastaja on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekteerimis- ja ehitustööde kestuseks on planeeritud 550 päeva.

Nordecon AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 2006. aasta maist on Nordecon noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2014. majandusaastal ligi 161 miljonit eurot ja puhaskasum 2,3 miljonit eurot. Kontsern annab tööd enam kui 730 inimesele.