08.01.2016 tegi Tallinna Ringkonnakohus otsuse Arco Vara AS kontserni kuuluva Tivoli Arendus OÜ apellatsioonkaebuse osas tsiviilasjas „Nordecon AS’i hagi Tivoli Arendus OÜ vastu lepingu lõppemise tuvastamiseks, võlgnevuse koos viivisega saamiseks ning garantii tagastamiseks ja Tivoli Arendus OÜ vastuhagi Nordecon AS’i vastu leppetrahvi koos viivise saamiseks ning alternatiivselt kahju hüvitise koos viivisega saamiseks.“

Tallinna Ringkonnakohus jättis Harju Maakohtu 23.04.2015 otsuse muutmata ja apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus on alljärgnev:

Tivoli Arendus OÜ’l on võimalus esitada kassatsioonkaebus hiljemalt 08.02.2016.