Notarite Koja statistika põhjal teine viiruselaine novembris veel notaritehingutele kevadisega sarnast mõju ei avaldanud ning oktoobriga võrreldes toimingute arv isegi veidi kasvas. Küll on pandeemia teine laine jätkuvalt andnud hoogu notariaalsete tehingute kaugtõestamisele, mis oktoobri-novembri võrdluses kasvas ligi poole võrra.

„Novembri ja oktoobri arvude põhjal saab tõesti väita, et majandustegevus jätkus nii normaalselt kui see antud olukorras võimalik oli ning kevadega võrreldavat langust toimingute arvus ei tekkinud. Samas on ka eelmistel aastatel olnud tavapärane, et jõulude eelsetel kuudel tehakse mõnevõrra rohkem notariaalseid toiminguid,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.

Saar-Johansoni sõnul on praegustes viiruse kiire leviku tingimustes eriti oluline kaugtõestamise võimaluse kasutamine. „Kaugtõestamiste arvu kasv näitab, et inimesed on selle võimaluse omaks võtnud. Kindlasti saab juba nüüd tõdeda, et kaugtõestamise teenus on ennast õigustanud, pakkudes inimestele võimalust teha notariaalseid tehinguid veebi kaudu ohutult ja mugavalt,“ lisas Saar-Johanson.

Kui oktoobris tegid notarid 692 kaugtõestamisega toimingut, siis novembris juba 1035. Käesoleva aasta veebruari alguses käivitunud e-teenuse kaudu on tänaseks tehtud juba üle 7000 toimingu ilma, et inimene oleks pidanud füüsiliselt notaribürood külastama. „Praeguses olukorras soovitame võimalusel kasutada kaugtõestamise teenust, kuid nendel, kes eelistavad siiski notaribüroos kohapeal toiminguid teha, palume büroosse tulla tervetena, kanda maski ning pidada kinni muudest ohutusmeetmetest,“ ütles Saar-Johanson.

Novembris tegid notarid kokku 28 967 ametitoimingut, võrreldes oktoobriga kasvas toimingute arv ligi 2%. Samuti kerkis 1,4% võtta ka kinnisvaratehingute tõestamiste arv – kui oktoobris tehti 6900 kinnisvaratehingut, siis novembris 6999. Samuti kasvas novembris väljastatud apostillide, abikaasade ühisvara jagamise lepingute ning notari juures asutatud äriühingute arv.

Kerge langus oli novembris märgatav pärimistega seotud toimingutes – näiteks tõestati vähem testamente ning algatati pärimismenetlusi. Pisut kasvas kinnitatud lahutuste arv, abielude kinnitamiste arv samas vähenes. „Abiellumiste ja lahutuste osas ei tasu siiski näha mingit trendi – on igati tavapärane, et abielusid sõlmitakse pigem ilusamal aastaajal,“ rõhutas Saar-Johanson.

Kaugtõestamisega toimingu tegemiseks vajab klient kehtivate koodidega Eesti ID-kaarti, digi ID-d, E-residendi digi ID-d või mobiili-ID-d. Samuti on vajalik veebikaamera ja mikrofoniga varustatud arvuti ning internetiühenduse kiirus peab võimaldama videokõnet.

Täpsema info kaugtõestamise teenuse ja kasutamise võimaluste kohta leiab Notarite Koja kodulehelt.