„Kokku loetud numbrid näitavad selgelt, et koroona-aasta ei ole planeerimis- ja ehitustegevust Tallinnas mõjutanud ega Linnaplaneerimise Ameti tööd takistanud. Linnaplaneerimise amet on vaatamata tavalisest keerulisemale töökorraldusele menetlenud kohati mullusest enamgi taotlusi,“ rõhutas abilinnapea Andrei Novikov.

Kui 2019. aastal algatas amet 25 detailplaneeringut, siis möödunud aastal 26 ehk ühe võrra rohkemgi. Projekteerimistingimusi väljastati aga möödunud aastal 90 võrra rohkem kui ülemöödunud aastal – need numbrid on vastavalt 210 (2020. a) ja 120 (2019. a).

Detailplaneeringute algatamise taotlusi laekus eelmisel aastal 35 ning üle-eelmisel aastal 43. Vastu võetud detailplaneeringute arv jäi kahe viimase aasta lõikes täpselt samaks – 21. Kehtestamiseni jõuti eelmisel aastal 27 detailplaneeringu puhul ning tunnistati kehtetuks 16 detailplaneeringut. Märkimisväärselt kasvas projekteerimistingimuste taotluste arv – kokku esitati 2020. aastal 376 taotlust, 2019. aastal 330 taotlust.

Ehitusosakond väljastas eelmisel aastal üle 100 ehitusloa rohkem kui 2019. aastal ehk 2020. aastal anti välja 1149 ehitusluba, 2019. aastal aga 1042. Kasutuslubade arv jäi suurtes piirides samaks – 2020. aastal 1049 kasutusluba võrdluses 2019. aastaga, mil väljastati 1058 kasutusluba.

Ehitusteatisi registreeriti eelmisel aastal 780, kasutusteatisi 468. Ehitusjärelevalve osas on numbrid jäänud samuti enam-vähem samaks: 2020. aastal tegi amet kokku 53 ettekirjutust ja hoiatust, 2019. aastal 60.