Õismäe tee 130 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise võitis Tallinna Spordibaasid OÜ.

Tallinna linnavalitsus kinnitab homsel istungil Õismäe tee 130 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise tulemused, mille kohaselt tegi parima pakkumise Tallinna Spordibaasid OÜ.

„Tallinna linnavalitsus seab ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Õismäe tee 130 kinnisasjale hoonestusõiguse,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Eesmärgiks on rajada kinnisasjale pallimängude keskus. Ühtlasi rajab hoonestaja pallimängukeskuse juurde rahvusvahelisi võistlusi läbi viia võimaldava kuni 200 kohalise spordihosteli.“

Võrgu sõnul on mitmed spordiorganisatsioonid avaldanud soovi rajada Tallinnasse rannaspordialade ning rannapallimängude kinnine keskus, kusjuures taolist sisehalli vajaks just Haabersti ja selle lähialad. „Sellest johtuvalt otsustas Tallinna linnavalitsus Õismäe tee 130 kinnisasjale läbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada,“ selgitas Võrk.

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul saavad eelkõige noortele tegevust pakkuvas pallimängude keskuses paljud Haabersti elanikud sisukalt vaba aega veeta. „Rannavõrkpalli ja , -jalgpalli populaarsus on nii harrastajate kui profisportlaste seas aastast aastasse kasvanud,“ kinnitas Jürgenson.

Õismäe tee 130 kinnisasjal asus amortiseerunud koolihoone, mis lammutati 2014. aastal. Linnaehituslikult on põhjendatud sellele Väike-Õismäe tiigi ääres asuvale alale uue, tänapäevaste nõuete ja vajaduste kohase hoone püstitamine.

Õismäe tee 130 kinnisasjale seatakse hoonestusõigus Tallinna Spordibaasid OÜ kasuks tähtajaga 50 aastat. Hoonestusõigus ulatub kinnisasja osale pindalaga 17 435 m²; hoonestusõiguse aastatasu on 1560 eurot. Hoonestaja kohustub ehitama kinnisasjale kinnise pallimängude keskuse, mis peab muuhulgas sisaldama vähemalt ühte soojustatud liivaga rannapallimängude saali, suurusega vähemalt 36 x 18 m, ning kuni 200 kohalist spordihostelit. Lisaks kohustub hoonestaja ehitama kinnisasjale sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised. Hoonestaja kohustub lõpetama hoone ja rajatiste ehitustööd ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt 31. detsembriks 2018.

Projekteerimistingimuste kohaselt on kinnistu suurim lubatud ehitusalune pind 4500 m2. Ehitataval hoonel on üks maa-alune ja neli maapealset korrust.