Eesti Omanike Keskliit saatis valitsusele oma ettepanekud, et tagada riigi energiavarustatus, aga eelkõige leevendada omanikele põhjustatud elektri ja gaasi kallinemist. Igaüks võib jälgida elektrihinna statistikat Nord Pooli turul, mis näitab, et elektrienergia hinnatase on võrreldes käesoleva aasta algusest tänaseni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud 2,5 korda, maagaasi hind üle kolme korra.

Omanikke paneb see keerulisse olukorda, sest algamas on suurenev tarbimisperiood. 2020 aasta valitsuse otsusel, langetada diislikütuse, gaasi ja elektrienergia aktsiisimäära, oli positiivne mõju omanikele ja see aitas kodukulusid leevendada. Näeme, et ainult sellest täna enam ei piisa ning rakendada tuleks lisameetmeid, näiteks mitte nõuda tarbijalt taastuvenergiatasu ning töötada välja vähekindlustatud leibkondadele kompensatsioonimehhanismid, mis aitaks talveperioodil omanikel kallinevate energiahindadega toime tulla, lausus Omanike Keskliidu juht Priidu Pärna.

Omanike Keskliidu volikogu aseesimees ja tehnikateaduste doktor Arvi Hamburg tõdeb, et tänane energiapoliitika on vastuoluline ning põhjustab ka ettevõtetele ebakindlust investeeringute tegemiseks. Olemasoleva (põlevkivi)tehnoloogia väljasuretmine CO2 kvoodimaksuga, ilma konkreetsete asendusteta on lühinägelik. Meie kliimas kahjuks ainuüksi tuule- ja päikeseenergiaga ei taga stabiilset enegiavarustust. Oluline on vaadata Eesti energiapoliitikas suuremat pilti ning võtta lauale kõik variandid energia tootmiseks, sh tuumajaama rajamine.

Hamburg lisab, et üle Euroopa on täna olukord energiavaldkonnas kriitiline. Mitmed Euroopa riigid otsivad lahendusi energiadefitsiidi vähendamiseks. Viimane hetk tegutseda, et tagada elanikkonnale pikaaegne energiavarustus, selleks tuleks valitsusel taotleda Euroopa Komisjonilt tasuta CO2 lisakvooti ja pikemat üleminekuaega süsinikuneutraalsuse saavutamisel ning vaadata üle põlevkivienergeetika sulgemisotsus.

Omanike Keskliit on äraootaval seisukohal elektrituruseaduse arutelude osas Riigikogus, mille muudatused peaksid soodustama energiaühistute, kogukonna energiaettevõtete asutamist ja toimimist, et muuta paindlikumaks võimalusi tarbida, jaotada ja müüa omatoodetud elektrienergiat. Oluline on analüüsida ka võrgutasude põhjendatust leidmaks investeeringute ajatamise ajutisi võimalusi, teostada vaid hädavajalikke investeeringud võrkude töökindluse tagamiseks. Samuti loodame, et valitsus leiab lisavahendeid Kredexile, selleks et oluliselt suurendada toetusi ja lihtsustada toetusmehhanisme elamufondi sh eramute energiatõhususe suurendamiseks ning päikesepaneelide soetamiseks, ütles Priidu Pärna.