Eesti Omanike Keskliit arvates toob vabariigi valitsuse plaanitav maade korraline hindamine kaasa maamaksutõusu. Omanike keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul räägitakse küll maade ümberhindamisest, mida pole tõesti aastaid tehtud, kuid on selge, et kaugem eesmärk on koguda omavalitsustele rohkem maksutulu. Sellega rikub valitsus lubatud maksurahu.

Maade korraline hindamine tooks kaasa kümnetele tuhandetele kinnisvara omanikele maksutõusu arvestades asjaolu, et väga paljud omavalitsused rakendavad maa maksustamisel maksimaalset lubatud maksumäära (2,5% maa maksustamishinnast). Riigil on maade tegelik hind tänagi teada, sest aastaid on riigi maa-amet notaribüroode kaudu saanud info kõikide kinnisvaratehingute hindadest, mis võimaldab lihtsalt leida piirkonna turuhinna.

Maade hindamisel tuleb seega teha restart ka maade maksustamisel ja maa hinna korrigeerimine ei tohi automaatselt tuua kaasa maamaksu tõusu kordades. Ükski maks pole Eesti Vabariigis tõusnud kordades! Maade oluliselt kõrgem maksustamine oleks ebaõiglane õigusvastaselt võõrandatud maa tagasisaanute suhtes, kuna nende maa ja hooned olid 50 aastat ebaseaduslikult okupeeriva riigi valduses.

Paljud omanikud on oma maatükkide eest niigi alles riigile võlgu tasudes järelmaksugraafiku alusel maade erastamishinda. Maamaksu järsk tõus viiks tulemuseni, kus paljud omanikud peavad oma maad ja metsad müüma suurtele kinnisvara- ja metsahaldusettevõtetele ning sellega loobuma oma pensionisambast.

Omanike Keskliidu sõnul tuleb kindlasti säilitada kodualune maamaksuvabastus. Maamaksutõusu tingimustes tuleb kindlasti seadusega lahendada aastaid kestnud probleem, kus eluruumi koduna kasutavad omanikud peavad tasuma jätkuvalt maamaksu seetõttu, et nende majas on ka äriruumid ja maatükil on liitsihtotstarve (elamu- ja ärimaa).

Eesti Omanike Keskliit on 1994.a loodud Eesti suurim vabaühendus, kes esindab 63 000 kodu- ja maaomaniku huve.

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees
5065416, priidu.parna@notar.ee