Liidu esimees ja Tallinna volikogu liige Priidu Pärna tegi Tallinna 2020.a. eelarvesse muudatusettepaneku, mis nägi ette korteriühistute toetuste suurendamist fassaadide ja hoovide korrastamiseks. Ettepanek leidis toetust osaliselt, 450 000 euro asemel leidis linn 200 000 eurot toetuste suurendamiseks, kokku on toetuste summaks 1,1 miljonit eurot.    Linnapoolsed toetused elamute ja hoovide renoveerimiseks olnud aastaid piinlikult väikesed ja neid pole vaatamata kiirelt kasvavale linnaeelarvele mitu aastat suurendatud. Seetõttu on tervitatav, et järgmisel aastal tõusevad toetused fassaadide ja hoovide korrastamiseks märkimisväärselt„Siiamaani on toetust jagunud vaid üksikutele ühistutele. Projektist “Fassaadid korda” rahuldati 2017. aastal 9 taotlust, 2018. aastal 14 taotlust ning 2019. aastal 12 taotlust. See on Tallinna suuruse linna kohta vaid piisk merre, sest linna vananevat elamufondi vaadates on vajadus elamuid renoveerida tohutu.Eesti Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamine üks kohaliku omavalitsuse põhiülesandeid. „Hoonete ja hoovide toetuste suurendamisega annab linn korteriühistutele tugeva signaali, et linn on valmis enda panust elamufondi renoveerimisse oluliselt suurendama ning see motiveerib ühistuid tulevikus rohkem investeerima. On tervitatav, et linn on panustamas tuleval aastal suurema summaga kui varasemalt ning lisaks leiti veel juurde 200 000 eurot toetuste baasi suurendamiseks,“ ütles Pärna