Tallinna linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kavandatavale Tallinna Haigla maa-alale detailplaneeringu ning haigla mahulise ja ruumilise planeeringu koostamiseks.

Riigihankele „Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine ning Tallinna Haigla mahulise ja ruumilise planeeringu koostamine, viitenumber 187277“ pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. juuni kell 11.00.

Hanke objektiks on Tallinna Haigla planeering, mis hõlmab endas nii haiglahoonete mahulist ja ruumilist planeeringut kui ka Narva mnt 129 ja 129b kinnistute detailplaneeringu koostamist.

„Tegemist on väga suurejoonelise ja innovaatilise tulevikuplaaniga,“ ütles abilinnapea Merike Martinson. „Tallinna Haigla visiooni ja funktsionaalset arengukavaga on pikalt välja töötatud ning lähiaastatel peaks olema võimalik see ellu viia.“

Martinson rõhutas, et Tallinna haigla on kogu riigi jaoks nii suur ja oluline projekt, millesse peaks panustama ka Eesti valitsus. Abilinnapea sõnul viib selle projekti elluviimine meie meditsiini uude ajastusse.

Hankes on oodatud osalema kõik kõrgema etapi haiglate ja ülisuure logistikavooga kinnistute planeerimise kogemusega arhitektuuribürood. Kavandatavas Tallinna Haiglas asub tööle ca 4000 töötajat ja haigla prognoositav tegevusmaht hõlmab ca 25% Eestis osutatavast eriarstiabist.

Tallinna Haigla tööks vajaliku hoonestuse kogupindala on esialgsete prognooside kohaselt 100-120 000 m2 ning koosneb ca 4000-4500 ravi- ja tehnoloogilisest ruumist.

Tallinna Haigla on plaanis rajada kahele kõrvuti asetsevale kinnistule, hoonestatava ala kogupindala on 21 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus alale kuni 6-korruselise Tallinna Haigla ehitamiseks.