Teisipäeval, 30. oktoobril teevad abilinnapead Eha Võrk ja Tõnis Mölder ringkäigu Põhja-Tallinnas asuval Paagi tn 10 objektil, et vaadata üle teises ehitusetapis valminud 59 korterit.

„Paagi tn 10 korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga ning parandab sisekliima kvaliteeti,” ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Kevadel valmis saanud ühe trepikoja 73 korterit on juba üürnike kasutusse antud. Tänaseks on seega renoveeritud kokku 132 korterit,“ ütles abilinnapea Tõnis Mölder. „Head elamistingimused toetavad selles majas elavate ja siia elama asuvate inimeste paremat hakkamasaamist ühiskonnas. Kokku saab Paagi tn 10 korterelamus olema 264 korterit, sh 20 invakorterit esimesel korrusel. Rekonstrueerimistöödes on olulisel kohal ligipääsetavuse parandamine ja erivajadustega inimestega arvestamine,“ selgitas Mölder.

„Kindlasti saab sellest linna omanduses olevast amortiseerunud ja moraalselt vananenud korterelamust rekonstrueerimise eeskuju teistegi sarnaste korterelamute omanikele-haldajatele,“ ütles Võrk.

1972. aastal ehitatud 7-korruselise hoone korterites puudusid individuaalsed pesemis- ja söögitegemise võimalused – hoones asuvad tualettruumid, vannitoad ning köögid olid ühiskasutuses.

Rekonstrueerimistööde käigus soojustatakse Paagi tn 10 korterelamu hoone fassaad ja katus, paigaldatakse uued aknad, vahetatakse välja hoone elektrisüsteem, veevarustus, kanalisatsioon ning küttesüsteem uuendatakse ja paigaldatakse uued radiaatorid. Ventilatsioonisüsteem rekonstrueeritakse ning paigaldatakse soojustagastusega sundventilatsioon. Hoone katusele lisatakse päikesepaneelid.

Hoone liftid renoveeritakse ja rõdud klaasitakse raamideta lükandklaasidega. Hoonele rajatakse uus sissepääs ning esimene korrus kohandatakse liikumispuudega inimeste vajadusi rahuldavateks elamispindadeks, lisaks paiknevad seal majaelanikele mõeldud söökla ja teenindava personali tööruumid.

Ehitustöid teostatakse kolmes etapis vastavalt tehnosüsteemide püstakutele. Ehitustöödega alustati 2017. aasta sügisel ja lõpetatakse 2019. aasta aprillis. Projekti eelarveline maksumus on 7 959 367 eurot, millest 1 200 000 euro ulatuses rahastatakse projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist SA KredEx kaudu.

Paagi tn 10 kortermaja rekonstrueerimisprojekti koostasid Acto Consult OÜ arhitektid Aare Asberi juhtimisel. Rekonstrueerimistöid teostavad OÜ Nordlin Ehitus spetsialistid ja omanikujärelevalve teenust osutavad AS Infragate Eesti insenerid. SA Kredex tehnilise konsultandi teenust osutab Keskkonnaprojekt OÜ spetsialist Olavi Parmas.